Aktualności

Creative Poland w Białymstoku

2013-03-13

Stworzyć partnerstwo, dzięki któremu będzie się rozwijał sektor kreatywny. Wykorzystać talent wiedzę i doświadczenie ludzi twórczych. To główne cele inicjatywy CREATIVE POLAND.

W ramach tworzenia warunków do spotkania się ludzi kreatywnych z różnych dziedzin w marcu odbędą się trzy konferencje. Pierwsza będzie już jutro w Białymstoku.

W konferencji o temacie przewodnim: Rola przemysłu kreatywnego w rozwoju gospodarczym regionu – walor współpracy międzysektorowej udział wezmą: Maciej Żywno – Wojewoda Podlaski, dr Robert Szczepankowski – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej, dr Jolanta Koszelew – Dyrektorka Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego i Urszula Gielniowska – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prelegentami będą między innymi:
– Katarzyna Matwiejczuk Departament Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – prezentacja „Kierunki rozwoju gospodarczego regionu wg nowej Strategii Rozwoju Województwa”
– Przedstawiciel Zakładu Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku – „Rola przemysłów kreatywnych w rozwoju gospodarczym regionu”
– Eliza Szadkowska – Sekretarz Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – „Partnerstwo jako katalizator rozwoju sektora przemysłów kreatywnych”
– Ewa Sadowska – Rolnik – Prezentacja założeń do strategii Partnerstwa
– Zenka Bańkowska – Towarzystwo Amicus – „Creative Poland – prezentacja założeń projektu i partnerstwa”
– Maciej Mazerant wydawca magazynu PURPOSE – Przykłady dobrych praktyk: Każdy z nas ma jakiś cel
– Waldemar Wierżyński - Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe – Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu

Część warsztatową poprowadzą moderatorzy:
– Elżbieta Anna Sekuła – Kulturoznawca i socjolog, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, członek zarządu Instytutu Badania Przestrzeni Publicznej na Akademii Sztuk Pięknych.
– Monika Szewczyk – Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW oraz studiów podyplomowych PAN – Zarządzanie Kulturą w Strukturach Europejskich. Doktorantka na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
– Andrzej Klimczuk – Socjolog, wiceprezes Fundacji Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Ekspert w wielu projektach badawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, European Network for Social Policy Analysis i European Map of Intergenerational Learning.

Wystąpienia mają na celu zainicjowanie dyskusji o sytuacji polskiego sektora kreatywnego w województwie podlaskim i wypracowanie postulatów na rzecz jego rozwoju.

Więcej informacji znajduje się na stronie CREATIVE POLAND.


REKLAMA

POLECAMY