Aktualności

FUTUWAWA

2013-07-02

Pierwszego września 2012 roku wystartował portal futuwawa.pl – interaktywna przestrzeń wystawiennicza miejskich projektów związanych z Warszawą i ulokowanych na mapie miasta. Portal ukazuje stolicę jako przestrzeń niczym nieograniczonego eksperymentu, pozwala nałożyć na nie nową, wyobrażoną siatkę przestrzeni miejskiej i skonfrontować z obecną zabudową i infrastrukturą.

Projekty prezentowane w FUTUWAWIE dotyczą realizacji z zakresu sztuki w przestrzeni publicznej (instalacje, rzeźby, pomniki, murale), rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych (budynki, mosty, przestrzenie zielone, zespoły zabudowy miejskiej, meble miejskie etc.), których utopijność/dystopijność/futurystyczność sprawia, że nie mogą zostać zrealizowane ze wzglę dów planistycznych, technologicznych, finansowych i wielu innych. Prezentowane są także projekty gotowe do realizacji, które być może, w bardzo niedalekiej perspektywie, pojawią się na mapie Warszawy.

W 2012 roku odbyła się I edycja otwartego mię dzynarodowego konkursu na najciekawszy projekt dla Warszawy przyszłości, w której udział wzię li: najwię ksze polskie pracownie architektoniczne i artyści, zagraniczni twórcy architektury i sztuki, studenci, absolwenci oraz amatorzy. Nagrodę w głosowaniu internautów zdobył projekt Heleny Wawrzeniuk „Planty na Ochocie”.

TEGOROCZNA EDYCJA KONKURSU
W tym roku także zapraszamy architektów, artystów działających w przestrzeni publicznej i wszystkich zainteresowanych do udziału w II edycji konkursu FUTUWAWA na najlepszy projekt dla Warszawy przyszłości. Projekty można nadsyłać od 1 lipca do 15 sierpnia 2013 roku.

Sponsorem nagród w konkursie jest Ghelamco Poland:
Nagroda Jury Konkursowego – 5 000 zł
Nagroda Internautów – 3000 zł

Prace można zgłaszać indywidualnie lub grupowo, liczba projektów nie jest ograniczona. Szczegółowe wytyczne i regulamin konkursu dostę pne są na stronie futuwawa.pl

IDEA
Mimo coraz silniejszego zainteresowania przestrzenią publiczną dzisiejszych miast, jej pełne rozumienie (a nawet definicja) nastręcza wciąż niemałych kłopotów. Jest ona sceną dzieloną przez użytkowników miasta, władze, artystów, graczy komercyjnych. Działania w niej podejmowane (zarówno legalnie, jak i nielegalnie, planowo lub spontanicznie, autorytarnie czy oddolnie) jak w mikroskopie podkreślając dąż enia i niepokoje nas wszystkich, czyli ogólnie pojęte procesy społeczne. Przestrzeń internetu, w której realizowany będzie projekt, pozwoli na stworzenie formuły dla publicznej deliberacji dotyczącej kreowania oraz przekształcania przestrzeni publicznej w stolicy (komentarze, dyskusje, oceny). Z kolei twórcy zamieszczający na portalu swoje prace włączą się we współtworzenie miasta przyszłości – utopijnego, ale nieobojętnego; niematerialnego, ale ogólnie dostępnego, żywego, dyskutowanego, które stanowić będzie „barometr” pomysłowości i opinii, nastrojów, marzeń i dążeń. Utopie są treningiem wrażliwości i wyobraźni. Są – jak pisze Zygmunt Bauman – „wyobrażaniem sobie życia lepszego, niż jest, życia, jakiego jeszcze nie ma, ale jakie mogłoby zaistnieć, a i zaistnieć powinno”.

Ta tęsknota i dyrektywa inspirowały i inspirują nie tylko filozofów i pisarzy, ale także architektów, urbanistów i artystów, którzy traktowali miasto jako mikrokosmos społeczny i przestrzeń, w której wykreować można nowy porządek oraz ład. Niezależnie od tego, czy postulaty dotyczą przemiany relacji społeczno-ekonomicznych w metropoliach (jak chce Anthony Vidler), wpływu nowych technologii na przemiany tkanki miejskiej (Jean-Louis Cohen), nowego uporządkowania relacji między człowiekiem a środowiskiem (Leon Krier) siła utopii jest nie do przecenienia. Jej świadectwem są konkretne rozwiązania przestrzenne, które – gdy je prezentowano po raz pierwszy – wydawały się jedynie mrzonką niemożliwą do realizacji. Przede wszystkim zaś – jak pisze Franco Borsi, autor książ ki „Architecture and Utopia” – spotkanie żywiołu artystycznego i myślenia utopijnego czyni z miasta bohatera współczesnej kultury i ożywia nasze codzienne myślenie o miejscu, w którym przyszło nam żyć.

W ten właśnie sposób projekt FUTUWAWA i związane z nim działania będą wykorzystywać interaktywną przestrzeń nowych mediów, którą rozumiemy jako przedłużenie przestrzeni publicznej. Uważamy, że najważniejszy jest temat i komunikacja, a nie nośnik czy nawet materialny wymiar dzieła. Przybliża nas to do założeń otwartej, egalitarnej sztuki, której zapowiedź znajdziemy w mail arcie lat 50. i 60. XX wieku czy konceptualizmie. Elastyczny software ma w tym przypadku umożliwia ekspresję twórczą, ale i – a może przede wszystkim – współuczestnictwo. Relacje między twórcami projektów, a odbiorcami treści portalu pozostaną przy tym poza układem rynkowym i komercyjnym. Ważną częścią przedsięwzięcia będzie możliwość prowadzenia ciągłej debaty nad nowymi projektami, a więc – kształtem estetycznym i funkcjonalnym Warszawy.

Źródło: materiały prasowe
Hiperstruktura
 


REKLAMA

POLECAMY