Aktualności

Kreo Arte Regionalis

2013-03-20Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach wraz z Partnerami, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego prowadzi projekt „KREO ARTE REGIONALIS – wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do współpracy zaprosiliśmy również Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Projekt został opracowany w oparciu o dotychczasowe doświadczenia Agencji Rozwoju Regionalnego oraz partnerów w zakresie promocji przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wsparcia inwestycyjnego nowopowstających mikroprzedsiębiorstw województw świętokrzyskiego i łódzkiego oraz ich wsparcia finansowego, a także o działalność związaną z inkubowaniem dobrych praktyk w wymiarze wielosektorowym, łączącym zaangażowanie MMŚP, organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych w rozwój gospodarczy regionu.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby regionu świętokrzyskiego i łódzkiego związane z rozwojem potencjału branż kreatywnych, szczególnie związanych z przemysłem tekstylnym, dziewiarskim i wzornictwem przemysłowym, przeżywających na tym obszarze swój renesans. Wpływają one coraz silniej na kształtowanie przestrzeni biznesowej i życiowej w obu regionach, aspirujących do miana ogólnopolskich stolic mody i nowoczesnego designu.

Projekt jest skierowany do przedstawicieli regionalnych sektorów MMŚP, których działalność jest związana z sektorami kreatywnymi, w tym przede wszystkim sprzedaży detalicznej, wzornictwa i designu, reklamy, architektury, rękodzieła, projektowania i projektowania mody, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w obszarze przemysłów kreatywnych, szczególnie związanych z branżą tekstylną, dziewiarską i wzornictwem oraz sektorach współpracujących (architektura, reklama, projektowanie i projektowanie mody), oraz  przedstawicieli środowisk związanych z animacją i upowszechnianiem dobrych praktyk w obszarze twórczości artystycznej i rękodzielniczej na poziomie lokalnym oraz partnerów instytucjonalnych (instytucji otoczenia biznesu, lokalnych grup działania, organizacji pozarządowych, środowisk opiniotwórczych).

Celem projektu jest  wypracowanie modelu wsparcia przemysłów kreatywnych województwa łódzkiego i świętokrzyskiego złożonego z:
- systemu certyfikacji umiejętności rękodzielniczych i artystycznych pozyskiwanych poza systemem edukacji
- modelu rekultywacji ginących zawodów rzemieślniczych, artystycznych i semi-artystycznych dla potrzeb przemysłu kreatywnego
- skonstruowanie i pilotażowe wdrożenie systemu szkoleń dla firm sektora MMŚP przemysłów kreatywnych oraz systemu podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji umiejętności  kadr kreatywnych
- wypracowanie zasad oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w postaci Modelu Strategii na rzecz rozwoju sektorów kreatywnych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby gospodarek regionalnych
- upowszechnienie wiedzy (diagnozy sektorów kreatywnych województwa świętokrzyskiego i łódzkiego), najlepszych praktyk i know-how w postaci Podręcznika know-how rozwoju sektorów kreatywnych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby gospodarek regionalnych.

W obecnej chwili trwa cykl szkoleń dla uczestników projektu z komercjalizacji twórczości oraz z rozpoczęcia działalności gospodarczej w sektorach kreatywnych. W dalszych fazach projektu przewidywane jest doradztwo indywidualne dla uczestników oraz warsztaty z zakresu dziennikarstwa, PR i social media sektorów kreatywnych, warsztaty rękodzielnicze oraz warsztaty z zakresu komunikacji i marketingu mody.

Na stronie naszego projektu www.kreoarte.pl dostępna jest wirtualna Mapa artystów i twórców ludowych na której zamieszczone są galerie prac osób z województwa świętokrzyskiego i łódzkiego.


            
Artykuł sponsorowany
Kreo Arte Regionalis - Ada Rybka
 


REKLAMA

POLECAMY