Aktualności

Inkubatory Kultury przyjadą do Szczecina

2011-11-18


Jak stworzyć miasto kreatywne? Czy kulturę należy wspierać i czym są inkubatory kultury? Na te pytania będą się starali odpowiedzieć uczestnicy pierwszego Ogólnopolskiego Zjazdu Inkubatorów Kultury, który w dniach 24-25 listopada br. odbędzie się w siedzibie Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90.
Organizowany przez Szczeciński Inkubator Kultury Ogólnopolski Zjazd Inkubatorów Kultury to wydarzenie wyjątkowe. Jest to pierwsze tego typu spotkanie, w całości dedykowane tym instytucjom kultury. Dla uczestników będzie ono doskonałą okazją do zapoznania się z ideą inkubatorów kultury, dla ich przedstawicieli - przestrzenią do wymiany wiedzy, doświadczenia i pomysłów.

Ogólnopolski Zjazd Inkubatorów Kultury rozpocznie się 24 listopada spotkaniem roboczym przeznaczonym dla reprezentantów instytucji kultury, podczas którego omówione zostaną możliwe wspólne obszary działań. Z kolei dzień drugi (25 listopada) będzie okazją do zapoznania się z ideą działania Szczecińskiego Inkubatora Kultury oraz wybranych organizacji pozarządowych. Dodatkowo będzie można dowiedzieć się więcej nt. inkubatorów kultury z całej Polski, m.in. Fabryki Sztuki z Łodzi i warszawskiego Centrum Szpitalna. Uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchać wystąpienia dr Macieja Kowalewskiego pt. Za dużo czy za mało podmiotów kultury?, a także wziąć udział w panelu eksperckim pn. Stymulacja czy eksploracja - jak stworzyć miasto kreatywne?, do którego zaproszeni zostali m.in. Hanna Hanć z Akademii Sztuki, Piotr Jankowski z Północnej Izby Gospodarczej, Andrzej Smoliński z Biura Promocji i Informacji Miasta Szczecin i Sylwia Bąkowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Organizacje pozarządowe będą mogły wziąć udział w warsztacie Strategia rozwoju organizacji, a Zjazd zakończy spotkanie w Kafe Kultura przy al. Wojska Polskiego 64.

Ogólnopolski Zjazd Inkubatorów Kultury ma na celu integrację środowisk wspierających organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury oraz stworzenie optymalnych warunków dla dialogu i współpracy. Spotkanie ma stanowić także oficjalne otwarcie Szczecińskiego Inkubatora Kultury, który został powołany przez Miasto Szczecin 1 września br. Obecnie zrzesza dwanaście organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, które otrzymują zarówno wsparcie infrastrukturalne, jak i merytoryczne. Oprócz tego Inkubator wspiera organizacje zewnętrzne, grupy nieformalne oraz osoby indywidualne.

Więcej informacji: www.inkubatorkultury.szczecin.pl
Oprac. M.F.


REKLAMA

POLECAMY