Artykuł

Od redakcji


  Projekt „Kreatywni samozatrudnieni” to przedsięwzięcie informacyjne mające na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnienie dobrych praktyk, tj. osób i firm odnoszących sukces zawodowy w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych. Dzięki projektowi systematycznie wśród przedstawicieli świata kultury wzrasta wiedza na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia na jej założenie i prowadzenie. Jednocześnie projekt przyczynia się do lepszej wiedzy na temat sektora kreatywnego i korzyści wynikających z jego rozwoju w województwie łódzkim, a w konsekwencji w całej Polsce, wśród przedstawicieli podmiotów udzielających dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz prowadzących szkolenia w tym zakresie.

W ramach projektu prowadzone są szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne, powstała strona internetowa http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl, wydana została książka pt. Kreatywni Samozatrudnieni, w której zaprezentowano zagadnienia dotyczące przedsiębiorczości w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych. Projekt promowany jest podczas licznych konferencji w Polsce i za granicą. Został wybrany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i zaprezentowany jako dobra praktyka podczas międzynarodowej konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych krajów UE dotyczącej zagadnień kultury i kreatywności, która odbyła się w Pradze w 2009r.  Projekt realizowany jest od marca 2009 roku do lutego 2010 roku w województwie łódzkim przez firmę European Culture Consulting Culture Factory, wydawcę magazynu „Purpose — Przedsiębiorczość w Kulturze”, i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Kreatywni Samozatrudnieni” to przedsięwzięcie, którego realizacja będzie przebiegać w dwóch etapach:

1. Wsparcie ludzi kultury w zakresie tworzenia firm w sektorze kreatywnym i w sektorze kultury
2. Wsparcie podmiotów rynku pracy (udzielających dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) w zakresie wiedzy nt. potencjału sektora kultury i przemysłów kreatywnych jak miejsca tworzenia oraz rozwoju firm.

W ramach projektu oddane zostaną do dyspozycji:
— internetowy przewodnik „bądź przedsiębiorczy w sektorze kreatywnym”, na stronie projektu: http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
— publikacja jak założyć własną firmę, pt.: „Kreatywni Samozatrudnieni”
— baza wiedzy i Dobre Praktyki: wywiady, wideo...,
— baza instytucji udzielających dotacji na start.

Celem projektu jest:

Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnienie dobrych praktyk w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych skutkująca zwiększeniem wiedzy nt. prowadzenia własnej działalności oraz możliwości uzyskania wsparcia na założenie
i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Celami szczegółowymi projektu są:

— Zwiększenie znajomości wśród ludzi kultury i sztuki zagadnień dotyczących tworzenia oraz funkcjonowania małych firm.
— Pobudzanie aktywności ludzi kultury w zakresie udziału w projektach szkoleniowych i doradczych, których efektem jest stworzenie własnej firmy.
— Promocja sektora kultury i przemysłów kreatywnych wśród podmiotów/osób przygotowujących projekty w ramach np. Działania 6.2 skutkująca planowaniem przyjęcia i przyjmowaniem do udziału w projektach ludzi kultury i artystów.
— Utworzenie i promocja bazy projektów, w ramach których kandydaci będą mogli rozpocząć działalność w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych.

Do kogo projekt jest skierowany:
— Osób pozostających bez zatrudnienia, które posiadają wykształcenie humanistyczne i artystyczne oraz artystów amatorów.
— Osób zatrudnionych w instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, organizacjach pozarządowych.
— Kobiet, które chcą powrócić na rynek pracy, osób  po 45. roku życia, które nie chcą kończyć kariery zawodowej oraz niepełnosprawnych, dla których samozatrudnienie w sektorze kreatywnym i kulturze daje szansę na przełamanie barier, poprzez np. wykorzystanie w działalności gospodarczej narzędzi ICT (grafik komputerowy, projektant itp.).
— Osób do 25. roku życia, które przygotowują się do wejścia na rynek pracy.
— Osób zamieszkujących gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców, którzy chcą rozpocząć działalność poza rolnictwem.
— Pracowników firm szkoleniowych i doradczych przygotowujących projekty UE.

Zapraszamy na stronę projektu: http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl
 
pokl_wup_uenr 52 Wrzesień 2009

temat numeru:

Kreatywni Samozatrudnieni


Zobacz numery archiwalneArtykuł
Od redakcji - Maciej Mazerant, koordynator projektu "Kreatywni Samozatrudnieni"

Wywiad
Projekty innowacyjne i kreatywne

Prezentacja
Dobre Praktyki

Analiza
Czy kryzys przedsiębiorczości w kulturze? - Artur Zaguła

Kariera w kulturze
Niebanalne i niestandardowe działanie

Przemysły kultury
Co to takiego przemysły kreatywne i przemysły kultury?

Warsztaty
Jak założyć firmę?

Młoda kultura
Mogę spełnić moje marzenie - rozmowa z Dorotą Kempko, Maja Ruszkowska-Mazerant

Felieton
Kreatywnego pracownika szukam — kreatywny pracodawca - Ewelina Anna Noga, portal kariera.com.pl

Na marginesie
Kreatywna firma - wywiad z Łukaszem Drgasem (Magazyn Praga) oraz Przemo Łukasikiem (Medusa Group) - Maja Ruszkowska-Mazerant