CZYTAJ

PARTNERSTWO | #dostępność uczę się

2020-08-04

Cel – dostępność!

Nasza redakcja zaangażowała się w realizację projektu „#dostępność uczę się”, którego głównym celem jest wyposażenie kadr kultury w wiedzę i umiejętności w zakresie dostępności oferty dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz obudzenie w nich potrzeby i chęci robienia rzeczy dostępnymi (projektów ze wszystkich dziedzin kultury i edukacji kulturowej, ale też narzędzi i języka komunikacji).Z doświadczenia fundacji Polska Bez Barier, która jest organizatorem projektu wynika, że dostępność staje się faktem wtedy, kiedy ludzie naprawdę chcą (i wiedzą jak!) czynić świat wokół nich bardziej osiągalnym dla wszystkich.
Tylko wtedy dba się o jakość i wciąż poszukuje nowych rozwiązań. Dostępność przestaje być tylko obowiązkiem, zestawem wytycznych, wskazówek, mglistym i odległym pojęciem (dot. “ich”, “kilkorga”, “nie naszej publiczności”), a zaczyna być zrozumiała, doświadczona, oswojona, tak naprawdę pożyteczna i “też moja”… 

Na projekt #dostępnośćuczęsię składają się:
– program warsztatów,
– trzy webinaria,
– publikacja w formie specjalnego wydania Magazynu Purpose.

Cały program został zbudowany w oparciu o “sześć P”:
POZNAJ.
POCZUJ.
PRÓBUJ.
PROJEKTUJ (i PLANUJ).
POROZMAWIAJ.
PODZIEL SIĘ! (tj. PODAJ DALEJ!)

POZNAJ
to “warsztaty właściwe” tj.  zajęcia warsztatowe na ZOOMie.
POCZUJ to zestaw ćwiczeń praktycznych, poprzedzających warsztaty do wykonania w warunkach domowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi.
PRÓBUJ: Na podstawie rekomendacji odbiorców/czyń z niepełnosprawnościami stworzona zostanie lista „dobrych praktyk”, konkretnych projektów artystycznych do przetestowania (samodzielnie, ze znajomymi, rodziną, dziećmi)
PROJEKTUJ (i PLANUJ): Praca samodzielna wsparta dwuetapowymi warsztatami dotyczącymi projektowania uniwersalnego i planowania dostępności, możliwość na podsumowanie wszystkich wcześniejszych doświadczeń: wiedzy/wytycznych.
POROZMAWIAJ: forum dyskusyjne uczestników/czek projektu i indywidualne konsultacje z ekspertami/kami (w tym odbiorców/czyń z różnymi niepełnosprawnościami)
PODZIEL SIĘ i PODAJ DALEJ! #dostępnośćuczęsię (od najprostszych “mój pierwszy dostępny post” po wieloelementowe wydarzenia w pełni dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami)

Webinaria
Webinaria planujemy w formie rozmów panelowych o dostępności w kulturze z perspektywy praktyków i praktyczek, ich dylematów i wyzwań, rozwiązań. 

Specjalne wydanie Magazynu Purpose
W Magazynie znajdą się wywiady m.in. z publicznością z różnymi niepełnosprawnościami i z ludźmi kultury, którym zależy na dostępności, podpowiedzi, pomysły i wskazówki dotyczące konkretnych rozwiązań, prezentacje ciekawych ludzi i dobrych praktyk udowadniających, że kultura powinna i może być dla wszystkich.

Jak wziąć udział w projekcie?
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w przedsięwzięciu – w tym zasady uczestnictwa oraz program – dostępne są na stronie https://polskabezbarier.org/blog/