CZYTAJ

PATRONAT | BCC i Potrzebny Artysta

2020-06-02

Czas czytania 6 minutPotrzebny Artysta razem z Business Centre Club


Od lat mówi się o konieczności współpracy biznesu i kultury. Projekty, w których przedstawiciele kultury i świata biznesu mogą współpracować to coś więcej niż tylko czerpanie wzajemnych korzyści... tu i teraz. To budowanie odpowiedzialnego i zaangażowanego społeczeństwa, otwartego na nowości, na inne punkty widzenia, na piękno i wartości. Kultura w biznesie to wyjątkowej natury „employer branding”, dzięki któremu pracownicy stają się wrażliwsi na otaczający ich świat, również ten firmowy. Biznes w kulturze to artyści, którzy mają kontakt z widzem w jego naturalnym środowisku. Czas porzucić obawy, uprzedzenia i strach przed współpracą. Czas pomyśleć o partnerstwie i twórczym zamęcie, który będzie odpowiedzią na po kryzysową rzeczywistość. O decyzji związanej z włączeniem się w projekt „PotrzebnyArtysta” rozmawiamy z Panią Anną Potocką-Domin z Business Centre Club.Dlaczego BCC zdecydowało się objąć patronatem kampanię #potrzebnyartysta?

Jako organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, od zawsze bliska nam była idea społecznej odpowiedzialności biznesu. I właśnie takie środowisko reprezentujemy – wrażliwe społecznie, odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności, etyczne, wspierające słabszych i potrzebujących. Objęcie patronatem BCC kampanii #potrzebnyartysta stało się zatem naturalną konsekwencją promowanej przez nas idei. Wspaniale, że możemy mieć swój wkład w wsparcie artystów i budowanie relacji między światem biznesu i kultury.

Łączy nas znacznie więcej, niż z pozoru mogłoby się wydawać. Jestem o tym osobiście przekonana, jako żona aktora, córka malarki i mama młodego dubbingowca.
Obecna sytuacja na rynku jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców. Czy myśli Pan/Pani, że mimo to znajdą się firmy, które będą chciały nawiązać kreatywną współpracę z ludźmi kultury i sztuki?

To prawda, że pandemia i jej konsekwencje stanowią ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Wiele firm znalazło się w dramatycznej sytuacji, inne musiały poważnie zweryfikować swoje plany rozwoju, wstrzymać inwestycje, redukować koszty. A jednocześnie jesteśmy świadkami niezwykłej, solidarnej i zaangażowanej postawy polskich przedsiębiorców. Mimo trudności wspierają innych potrzebujących. Dziś nie ma już miejsca na chłodną biznesową kalkulację – kryzys pokazał, że za sterami firm stoją wrażliwi, empatyczni i otwarci ludzie. Dlatego głęboko wierzę, że z takim podejściem ze strony środowiska biznesu spotka się też projekt #potrzebnyartysta.

Nasz projekt łączy artystów z biznesem promując współpracę opartą na regule win-win. Artysta otrzymuje ciekawe zlecenie, a klient kreatywny produkt lub usługę. Czy sądzi Pan/Pani że warto szerzej prezentować przykłady takich dobrych praktyk?

Dobre praktyki, przykłady wspólnych projektów zawsze warte są promowania. Mogą być wspaniałą inspiracją dla obu stron. Z pewnością nowa sytuacja wykreuje zupełnie dotąd nieoczywiste obszary współpracy artystów z biznesem. Sama jestem ich bardzo ciekawa.

Jakich zleceń wg. Pana/Pani mogą obecnie potrzebować firmy, mając na uwadze pogarszającą się koniunkturę i problemy wynikające z epidemii Covid-19?

Twórczego podejścia mogą wymagać zmieniane w wyniku reorganizacji pracy w firmach i nowych wymogów sanitarnych przestrzenie biurowe, ale także sklepy i ich otoczenie. Wzrosła rola komunikacji elektronicznej, także kontaktu z klientami, zatem ten cały obszar to kolejne pole do wykazania się pomysłowością, oryginalnymi projektami graficznymi, zdjęciowymi czy filmowymi. Wiele osób w firmach potrzebuje szkoleń i wsparcia w innym niż dotąd przekazie – częściej występujemy przed kamerą, wystąpienia publiczne weszły na inny niż wcześniej poziom, zmieniają się oczekiwania w tym obszarze wobec managerów i pracowników. Tu wsparciem mogą być aktorzy, którzy mogą profesjonalnie nauczyć emisji głosu, walki z tremą, czy występów przed kamerą.

Sytuacja na rynku sprawia, że zaostrzy się konkurencja. Kreatywność artystów może wesprzeć firmy w tym, by wyróżnić się przekazem reklamowym, produktem czy formą komunikacji. To tylko kilka najbardziej oczywistych przykładów możliwej współpracy w ramach projektu #potrzebnyartysta.

Artyści z pewnością mogą wnieść do firm kreatywność i emocje – czy firmy tego potrzebują?  

Współczesny biznes ma wiele wspólnego ze światem kultury. Nie tylko dlatego, że te z pozoru hermetyczne środowiska już od dawna się przenikają, współpracują i wspierają się wzajemnie. Mają ze sobą znacznie więcej wspólnego niż zwykli jesteśmy sądzić. Kreatywność to cecha wartościowa i niezwykle oczekiwana w biznesie. Emocje – na nich bazuje sprzedaż, relacje z klientami, reklama. Czym innym jest np. produkcja filmowa czy teatralna, jak nie znanym biznesowi zarządzaniem projektem? Kreatywność i emocje w biznesie może wyzwalać odpowiednia przestrzeń, otwierające wyobraźnię obrazy i rzeźby, a także występy artystów. Dobra wiadomość jest taka, że wspólne obszary twórczej współpracy między środowiskiem biznesu i kultury są nieograniczone. Dlatego BCC wspiera kampanię #potrzebnyartysta.


Anna Potocka-Domin – wiceprezeska Business Centre Club i Fundacji „Kobiety inspirują” oraz dyrektorka Instytutu Interwencji Gospodarczych BCC. Absolwentka dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów nt. marketingu i reklamy oraz studiów MBA Executive (GFKM; Uniwersytet Gdański; Rotterdam School of Management), na których z wyróżnieniem obroniła pracę dyplomową z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Po kilkuletnim okresie współpracy z mediami, od 1992 roku związana z BCC. Od ponad 20 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji idei CSR: udział w debatach publicznych, w gremiach konsultacyjnych, publikacje, kapitułach konkurów. Członkini Rady Programowej Global Compact Network Poland. W latach 2008-2012 przeprowadziła w całej Polsce ponad 20 konferencji nt. CSR poprzedzonych badaniami dotyczącymi m.in. problematyki równouprawnienia w biznesie. Ambasadorka Równości w Biznesie (od 2015 roku, w programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej). Fundatorka i wiceprezeska Fundacji „Kobiety inspirują” (od 2019 r.). Członkini Rady Ekspertów Ośrodka THINK TANK (od 2020 r.).