Po co młodym menedżerom audience development?

< powrót


Warsztaty audience development, fot. Tomasz Bylina
< 3 / 10 >

Inkubator Kultury stanowi odpowiedź na niedoskonałość systemu kształcenia pracowników sektora kultury, który jest wciąż zbyt mało praktyczny w konfrontacji z potrzebami współczesnego rynku (...)