Po co młodym menedżerom audience development?

< powrót


Pierwsze spotkanie członków Lubelskiej Sieci Współpracy Kulturalnej, fot. Marcin Butryn
< 5 / 10 >

Inkubator Kultury stanowi odpowiedź na niedoskonałość systemu kształcenia pracowników sektora kultury, który jest wciąż zbyt mało praktyczny w konfrontacji z potrzebami współczesnego rynku (...)