Co wspólnego z relacjami pracodawca-pracownik ma rozwój zrównoważony? To proste - zrównoważony biznes to konsekwentna uczciwość w każdym aspekcie, zwłaszcza na poziomie wewnętrznej organizacji firmy.

Pracodawca idealny

Employer of choice — pożądany pracodawca — jest ogólnie szanowany, uważany za uczciwego i wprowadzającego innowacje, cieszy się dobrą opinią wśród klientów, pracowników i w całym społeczeństwie, stosuje reguły odpowiedzialnego biznesu w relacjach ze swoimi pracownikami, zapewnia im satysfakcję z pracy i możliwość rozwoju. Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że firmy z taką renomą mają ogromną przewagę na rynku. Dlaczego wspominamy o tym w publikacji na temat rozwoju zrównoważonego? Ponieważ nie ma odpowiedzialnej, zrównoważonej firmy bez uczciwych relacji w jej strukturze. Wysokie standardy etyczne w relacjach między jej pracownikami (zwłaszcza między szefem a jego podwładnymi) to jeden z najważniejszych filarów wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w życie.

Przede wszystkim szacunek

Okazywanie szacunku pracownikom to jedyna droga do budowania wizerunku pożądanego pracodawcy. Ktoś, kto czuje się SZANOWANY i CENIONY nie myśli o szybkiej zmianie pracy. Wielką sztuką jest takie zarządzanie personelem, żeby każdy człowiek ją współtworzący czuł się ważną i szanowaną częścią firmy, w której może liczyć na szacunek. Podstawowym warunkiem koniecznym do spełnienia przez menadżerów i właścicieli firm aspirujących do miana „odpowiedzialnych” jest właśnie okazywanie szacunku wszystkim jej pracownikom. Oczywiste wydaje się, że pierwszym sposobem okazania szacunku jest odpowiedni sposób rozmowy. Niestety, nie we wszystkich firmach komunikacja wewnętrzna opiera się na zasadzie przejrzystości i konsekwencji w podejmowanych decyzjach. Brak informacji na temat zasad wynagradzania, brak kodeksu etycznego firmy, wreszcie niespójność przekazywanych komunikatów — to wszystko wyklucza budowanie struktury zrównoważonej, uczciwej firmy.

Uczciwość obowiązuje wszystkich

Przykład idzie z góry, a ryba psuje się od głowy — wszyscy znamy te słowa. Powinien o nich pamiętać każdy pracodawca i menadżer. W zrównoważonej firmie nie ma miejsca na podwójną moralność. Pewne zasady obowiązują wszystkich, zwłaszcza przełożonych. Jeżeli wartością wpisaną w kodeks etyczny firmy jest wspieranie społeczności lokalnej, np. poprzez wolontariat pracowniczy, to uczciwy pracodawca również powinien brać w nim udział. Tylko w ten sposób zbuduje relacje rzeczywistego zaufania i będzie mógł liczyć na lojalność swoich pracowników.

Uczciwy pracodawca = wydajny pracownik

Nie ma lepszej recepty na zmotywowanie pracowników do wydajnej pracy, niż udowodnienie im, że są częścią firmy solidnej, uczciwej i godnej zaufania. Człowiek dumny z tego, że współtworzy to, a nie inne przedsiębiorstwo, działające zgodnie z jasno wytyczonymi wartościami i według godnych szacunku zasad, jest najlepszym ambasadorem swojego pracodawcy. Etyka może, a nawet powinna, iść w parze z biznesem i wbrew panującemu w niektórych środowiskach stereotypowi TO SIĘ OPŁACA.

Dlaczego warto aplikować do odpowiedzialnych społecznie firm?

Odpowiedzialny biznes to przemyślany, uczciwy sposób podejścia do klientów, partnerów, środowiska, w którym się funkcjonuje, oraz do wszystkich pracowników firmy. Warto zorientować się, czy firma, do której aplikujemy wprowadza filozofię rozwoju zrównoważonego. Jeżeli pracodawca rzeczywiście stara się być odpowiedzialny, bo rozumie jak duże przynosi mu to korzyści, mamy większą pewność co do jego szacunku względem osób, które z nim i dla niego pracują.

Dlaczego warto u nich pracować?

Firmy rzeczywiście odpowiedzialne działają według jasno ustalonych zasad. Zasady te mają swoje korzenie w wartościach uznanych za ważne. Dla przykładu, w 2006 r. Zgromadzenie Ogólne Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyjęło Kanon Etyczny Przedsiębiorców — Członków Lewiatana. Wiele firm zrzeszonych w Lewiatanie ma swój kodeks etyczny, który jest jednym z najważniejszych dla nich dokumentów. Jasne jest, że od pracodawcy z takimi zasadami pracownik można oczekiwać więcej niż od drapieżnego przedsiębiorcy, który nigdy o takim kodeksie nie słyszał i nie traktuje tych spraw poważnie.

Do zasad zarządzania personelem w odpowiedzialnej firmie należą między innymi:

—  tworzenie przyjaznego, bezpiecznego miejsca pracy,
—  otwartość na konstruktywne pomysły i uwagi pracowników,
—  nastawienie na uzyskanie od pracowników informacji zwrotnej,
—  właściwe motywowanie pracowników do pracy na rzecz dobra wspólnego, jakim jest sukces odpowiedzialnej firmy,
—  angażowanie pracowników na zasadach partnerstwa w działania prospołeczne, w wolontariat pracowniczy,
—  dawanie pracownikom możliwości rozwoju kompetencji osobistych.

Zainwestować czy wycisnąć jak cytrynkę?

Menadżerowie nowoczesnych, odpowiedzialnych firm na postawione wyżej pytanie odpowiadają — zainwestować! Dlaczego zadają sobie trud rozmowy z pracownikiem, dlaczego wysyłają go na szkolenia i pytają, co z nich wyniósł i czy jest zadowolony z trenerów? Czy opłaca się im dbać o wygodę miejsc pracy i zaplecze socjalne dla pracownika i jego rodziny? Po co stara się zintegrować pracowników i dba o to, żeby mieli czas na odpoczynek? Przecież to wszystko niesie za sobą duże koszty! Łatwiej jest wymagać bez oglądania się na to, czy pracownik jest zmęczony czy nie, czy jest sfrustrowany czy raczej dumny ze swojej pracy. A jednak coraz więcej firm w Polsce idzie śladami zachodniego biznesu i decyduje się na pewne koszty dbania o swój personel. Dla takich firm oczywiste jest, że bardziej opłacalna niż szybki zysk kosztem pracowników jest długofalowa strategia budowania relacji lojalności i zaangażowania w pracę. Ludzie zadowoleni z pracy przynoszą większe zyski i są bardziej zaangażowani w budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Informacje na temat prośrodowiskowych i prospołecznych firm w Polsce można znaleźć między innymi na stronach internetowych Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Programu Global Compact, w serwisach Csrinfo.org, Ngo.pl, oraz na stronach Departamentu Pożytku Publicznego Pozytek.gov.pl.