design_pl. Wielkopolski Magazyn Projektowy

design_pl. Wielkopolski Magazyn Projektowy (2011 rok) to dystrybuowane bezpłatnie w Polsce, Europie i na świecie czasopismo prezentujące na stu stronach najwyższej jakości wiedzę, dobre praktyki z obszaru wzornictwa przemysłowego i architektury.

Redakcja magazynu PURPOSE odpowiadała za przygotowanie graficzne wydawnictwa, jego merytorykę, produkcję i dystrybucję.

design_pl, jest jednym z narzędzi budowania i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy województwa wielkopolskiego. Polityka realizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wśród środowiska artystycznego, naukowego i biznesowego, której celem jest podnoszenie świadomości znaczenia wiedzy w rozwoju gospodarczym, przynosi wymierne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne. design_pl podkreśla znaczącą rolę wzornictwa – jego pozytywny wpływ na wzrost zamożności i rozwój kulturalny mieszkańców i regionu, przekładające się na poprawę jakości życia.

Redakcja design_pl
redaktor naczelna: Maja Ruszkowska-Mazerant
dyrektor wydawnicza: Katarzyna Rogowska
redaktor naukowy: Artur Zaguła
grafik: Michał Justyna
wydarzenia: Agnieszka Furmańczyk
nakład: 4 000 sztuk
wydawca: Urząd Marszłakowski Województwa Wielkopolskiego Depatrament Gospodarki

Strona internetowa magazynu: www.magazyn-design.pl

Temat numeru:
Design a nauka
Temat numeru:
Design w mieście
Temat numeru:
Ecodesign
Temat numeru:
TrendyREKLAMA

POLECAMY