Magazyn Innowacje & Design_pl

Innowacje & Design_pl Magazyn Innowacyjnej Wielkopolski to dystrybuowane bezpłatnie w Polsce, Europie i na świecie czasopismo prezentujące na stu stronach najwyższej jakości wiedzę, dobre praktyki z obszaru innowacyjności i wzornictwa. Redakcja magazynu Purpose odpowiadała za przygotowanie graficzne wydawnictwa, jego merytorykę, produkcję i dystrybucję.

Innowacje & Design_pl, jest jednym z narzędzi budowania i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy województwa wielkopolskiego. Polityka realizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wśród środowiska artystycznego, naukowego i biznesowego, której celem jest podnoszenie świadomości znaczenia wiedzy w rozwoju gospodarczym, przynosi wymierne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i społeczne.

Redakcja Innowacje & Design_pl
redaktor naczelny: Maciej Mazerant
z-ca redaktora naczelnego: Maja Ruszkowska-Mazerant
dyrektor wydawnicza: Katarzyna Rogowska
sekretarz redakcji: Agnieszka Furmańczyk
redaktor naukowy: Artur Zaguła
grafik: Michał Justyna
nakład: 4 000 sztuk
wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Gospodarki
rok wydawania: 2012

Strona internetowa magazynu: www.magazyn-design.pl


N_01
Szczególne miejsce w numerze inaugurującym wydawanie magazynu poświęciliśmy na wyjaśnienie, czym są innowacje
i jakie mają znaczenie dla gospodarki, nauki, kultury (...)

N_02
Jak ładnie naprawiać świat? Skuteczne, racjonalne
i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów zarówno ludzkich, finansowych, jak i zasobów (...)

N_03
Czas ucieka nieubłaganie,
jeszcze niedawno bawiliśmy się
na huśtawce, graliśmy w kapsle czy kręciliśmy hula-hop. Dzisiaj
z naszymi dziećmi chodzimy na specjalnie (...)


N_04
Domeną naszych czasów stała się walka o pozytywny wizerunek. Wydajemy pieniądze na reklamę, wydarzenia promocyjne, akcje marketingowe – wszystko po to, żeby pokazać się od jak najlepszej strony (...)
REKLAMA

POLECAMY