Zieleń miejska – naturalne bogactwo


 

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oraz Urząd Miasta Torunia zapraszają na VI Konferencję „Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta" w dniach 9-11 czerwca.

Zieleń towarzysząca terenom mieszkaniowym jest bardzo ważnym elementem naszego codziennego krajobrazu. Otacza ona zabudowę zwartą (wielorodzinną, blokową) oraz luźną (indywidualną). Obejmuje również tereny zieleni wydzielonej, towarzyszącej obiektom użyteczności publicznej takim jak: żłobki, przedszkola, szkoły, przychodnie zdrowia, ośrodki sportu oraz tereny zieleni ogólnodostępnej, przeznaczonej dla czynnej i biernej rekreacji, a także komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Problematyka wynikająca z konfrontacji potrzeb i możliwości zagospodarowania współczesnych terenów zieleni osiedlowej będzie przedmiotem wystąpień i dyskusji VI Konferencji "Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta".

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia takie, jak:

  • kompozycja zieleni osiedlowej jako kontynuacja plastyczno-przestrzennego zamierzenia architektonicznego (projektowanie, urządzanie i pielęgnacja),
  • dobór materiału roślinnego (wielkość, ilość, rodzaj) - sposób na intensywność użytkowania terenów zieleni,
  • teren zieleni a społeczność osiedlowa - oczekiwania i odczucia,
  • wpływ kryzysu ekonomicznego i zmiany struktury własności w spółdzielczości na stan zieleni osiedlowej.

Konferencja odbędzie się w dniach od 9 do 11 czerwca br. w toruńskim Centrum Kultury “Dwór Artusa” (Rynek Staromiejski 6).

Więcej informacji zamieszczono na stronie: http://www.zielenmiejska.org//

 REKLAMA

POLECAMY