Glony w całej krasie - konferencja

 


 

Instytut Botaniki PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN oraz Pieniński Park narodowy zapraszają na XXIX konferencję Polskiego Towarzystwa Fykologicznego : „Taksonomia królową nauk-glony w całej krasie” w Krakowie i Nidzicy w dniach 19-23 maja 2010 roku.

Minęło ponad 250 lat od czasu, gdy Karol Linneusz uporządkował i sklasyfikował królestwo roślin wyróżniając 25 klas, wśród nich kryptogamy z czterema grupami: glony, grzyby, mchy i paprocie. Nazwa taksonomia pochodzi od greckich słów: takos – układ, porządek i nemos – prawo; jest to nauka o zasadach klasyfikacji gatunków roślinnych i zwierzęcych oraz sztuka ich opisywania i tworzenia jednostek systematycznych, czyli taksonów. Szybki i dość nieoczekiwany rozwój badań w zakresie systematyki fenetycznej, numerycznej i ostatnio filogenetycznej glonów prokariotycznych i eukariotycznych wciąż powoduje wprowadzanie dużych zmian w ich klasyfikacji. Istnieje więc potrzeba wymiany informacji, nawet tych cząstkowych, stanowiących podstawę generalizacji i uogólnień.

Tematy konferencji:

  • taksonomia glonów prokariotycznych i eukariotycznych,
  • fenotypowe i genotypowe zróżnicowanie taksonów,
  • cytologia,
  • autekologia,
  • różnorodność glonów jako podstawa oceny środowiska.

Podczas konferencji będą prowadzone konsultacje w zakresie taksonomii. Więcej informacji można znaleźć m. in. na stronach http://www.botany.pl/29ConPhyt/pol/indexp.htmlhttp://wiadomosci.ekologia.pl/wydarzenia/Glony-w-calej-krasie,11492.html.

 

 REKLAMA

POLECAMY