Jak uzyskać pomoc w usunięciu szkodliwego azbestu?

Usuwanie azbestu
 

Według Federacji Zielonych GAJA, do końca 2012 roku gminy powinny usunąć aż 4 mln ton wyrobów zawierających azbest. Jest to zadanie raczej nierealne, gdyż ponad połowa gmin w Polsce nie posiada jeszcze programu usuwania azbestu. Od 2008 roku Federacja Zielonych GAJA realizuje projekty wspierające rządowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – przemianowany w lipcu 2009 roku na Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.

Zgodnie z założeniami Programu, do 2032 roku Polska musi pozbyć się wszystkich wyrobów azbestowych, których pozostało jeszcze ponad 14 mln ton. Tymczasem do tej pory usunięto około 1,5 mln ton wyrobów azbestowych w ciągu 8 lat obowiązywania Programu. Jak informuje Federacja Zielonych GAJA, samorządy gminne miały czas na stworzenie gminnego programu usuwania azbestu do końca 2006 roku. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2007 r. wykazały ignorancję samorządów w temacie tworzenia programów. Eksperci z kolei podkreślają, że posiadanie programu i rzetelnej inwentaryzacji jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o środki na cele związane z usuwaniem wyrobów azbestowych.

Prowadzony monitoring wykazuje słabe przygotowanie gmin i ich małą aktywność w zakresie pozyskiwania środków na cele związane z usuwaniem azbestu. Średnio 4 na 10 gmin w Polsce deklaruje pozyskiwanie środków na cele związane z usuwaniem azbestu. Do województw lepiej wywiązujących się z obowiązków (programy, inwentaryzacja, realizacja, pozyskiwanie środków) zaliczyć można: lubelskie, podlaskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie, mazowieckie i pomorskie. Województwa poniżej przeciętnej to: podkarpackie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, śląskie, małopolskie, łódzkie.

Warto zaznaczyć, że w tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć dla każdego z 16 Wojewódzkich Funduszy po 1 mln złotych na dofinansowywanie samorządów lokalnych w zakresie usuwania azbestu. Poza aplikowaniem o środki wojewódzkie, samorządy z całej Polski mają możliwość uzyskania dotacji na stworzenie programu i sporządzenie rzetelnej inwentaryzacji również w ramach konkursów organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki www.mg.gov.pl/gospodarka/azbest

Ponadto, na stronie www.gajanet.pl/azbest utworzony został punkt konsultacyjny w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu. Wszelkie porady udzielane są nieodpłatnie.

Źródło: www.ekoinfo.pl

 


REKLAMA

POLECAMY