Krakowska Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych otwiera punkt informacyjny


  W ramach projektu "Rozwój i wzmocnienie instytucjonalo-merytoryczne Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych na lata 2009-11" od stycznia do września br. będzie prowadzony w biurze Fundacji punkt informacyjno-interwencyjny, dostępny bezpłatnie zarówno dla przedstawicieli innych instytucji/organizacji, jak również osoby fizyczne czy nieformalne grupy nie reprezentujące żadnego podmiotu prawnego.

Porad prawnych w zakresie ochrony środowiska udziela Marek Kmiecik. Dyżury w biurze Fundacji przy ul. Czystej 17/4 w Krakowie w godzinach 9:00-13:00 będą prowadzone w następujących dniach:30 stycznia, 20 lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca (kolejne terminy będą podawane na bieżąco). Prawnik jest również dostępny pod numerem telefonu: (012) 631 57 30 wew. 107 i adresem e-mail: prawnik@fwie.eco.pl.

Natomiast porad przyrodniczych, dotyczących oceny faktycznego zagrożenia dla środowiska, udziela Joanna Wójcik . Dyżury ekspertki w biurze Fundacji przy ul. Czystej 17/4 w Krakowie będą ustalane indywidualnie na potrzeby zgłaszanych spraw. Z Joanną Wójcik można skontaktować sie  telefonicznie, pod numerem telefonu: 692-333-197 i drogą mailową: joannadw@op.pl.

Więcej informacji można zamieszczono na stronie fundacji http://www.fwie.eco.pl/fwie/news.php.

 

 REKLAMA

POLECAMY