Letnie kursy z zakresu Geo-Ekologii w Amsterdamie

 


 

Instytut Bioróżnorodności i Dynamiki Ekosystemowej (IBED) na Uniwersytecie w Amsterdamie organizuje kursy dla zainteresowanych ekologią magistrów i doktorantów.

Od 5. do 9. lipca tematem kursu będzie analiza kierunków przemieszczania się zwierząt (Animal Movement Analisys), a od 12. do 16. lipca - geo-ekologiczna analiza danych (Geo-ecological Data Analisys). Są to dwa niezależne kursy, ale jest możliwe uczestniczenie w obu. Limit uczestników wynosi 35 osób, a w przypadku wyższej liczby chętnych o przyjęciu zadecydują głównie motywacja i czas zgłoszenia. Opłata rejestracyjna wynosi 150 euro, włączywszy koszt zgłoszenia, materiałów szkoleniowych i posiłku. Uczestnicy mogą skorzystać z bazy noclegowej studentów Uniwersytetu w Amsterdamie , wówczas koszt noclegu to 300 euro. Zakwaterowanie znajduje się zarówno blisko centrum Amsterdamu, jak i ośrodka szkoleniowego.

Więcej informacji zamieszczono na stronie http://www.science.uva.nl/ibed-cge/.

 

 REKLAMA

POLECAMY