Olęderskie tradycje regionu a współczesne organizowanie przestrzeni

Za nami pierwsze warsztaty w ramach "Tradycje olęderskie regionu a współczesne organizowanie przestrzeni", które odbyły się 18 20 czerwca w Smólniku. Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego projektu "Mursk/Ładne w kolorze".

Projekt w formie warsztatów skierowany do dzieci z wiosek Mursk, Ładne, Smólnik (województwo Kujawsko – Pomorskie) ma za zadanie przypomnieć tradycyjne budownictwo olęderskie tego regionu, przy czym ważne jest odnalezienie współczesnej formy olęderskich założeń gospodarowania przestrzeni. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z kulturą osadnictwa olęderskiego, przedstawionej za pomocą nowych mediów (projekcje multimedialne, animacje poklatkowe).

Chcemy pokazać, że układ wsi, system melioracyjny, bryły domów i sposób nasadzania roślin i drzew miał swoje głębokie uzasadnienie i warto jest podtrzymywać te bogate tradycje. Szczególnie teraz – w okresie licznych podtopień i powodzi, warto przypomnieć olęderskie sposoby na odwadnianie terenów wzdłuż Wisły.

Wynikiem szeroko zakrojonych działań warsztatowych będzie nie tylko zdobyta wiedza, ale również realizacja w przestrzeni publicznej, angażująca całą społeczność wiejską. Finałem projektu będzie wspólne zaprojektowanie i stworzenie placu rekreacji i wypoczynku (tymczasowa instalacja artystyczna), wykorzystującego zasady budownictwa olęderskiego. Do działań projektowo realizacyjnych (sadzenie drzew, rysowanie planu chałup olęderskich, wspólne stawianie tradycyjnego płotu z patyczków, usypywanie pagórków) zostaną zaangażowani mieszkańcy. Będzie to współczesne przełożenie dawnej kultury organizowania przestrzeni wokół człowieka. Plac zabaw zostanie stworzony z tego, co Olędrom było najbliższe, czyli z piasku i wody z rzeki Wisły.

CELE GŁÓWNE:

● Upowszechnienie wiedzy na temat olęderskich tradycji osadniczych;
● Przeprowadzenie działania edukacyjnego w 3 wsiach w Kujawsko – Pomorskim;
● Stworzenie tymczasowej instalacji artystycznej o walorach użytkowej przestrzeni rekreacyjnej;

CELE SZCZEGÓŁOWE:


● Przedstawienie tradycji lokalnych za pomocą współczesnych środków wyrazu;
● Zaangażowanie lokalnej społeczności we wspólne tworzenie przestrzeni publicznej według pierwotnych założeń architektonicznych;
● Pokazanie, że poprzez nawiązanie do tradycji można realnie zmieniać otaczającą rzeczywistość;
● Integracja mieszkańców trzech sąsiednich wiosek poprzez przypomnienie wspólnej tradycji;

Projekt dotyczy nie tylko olęderskich tradycji architektonicznych ale całej kultury związanej z osadnictwem: uprawa roli, sadzenie drzew, sposobu utrzymywania relacji sąsiedzkich, tradycji kulinarnych, handlowych. Jednym z elementów najbardziej odróżniających wsie olęderskie od wsi z obszarów nie objętych tą kolonizacją było budownictwo.

Projekt został dofinansowany z Funduszy Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Projekt przygotowali: Stowarzyszenie „Z Siedzibą w Warszawie”, Fundacja Ari Ari, Zespół Szkół w Smólniku, Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy, Sołectwo Mursk, Klub Odkrywców, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzańskiej.

Więcej informacji dostępne na stronie: http://www.mursk.pl, http://www.wwarszawie.org.pl

Poniżej zdjęcia z warsztatów.

Źródło: materiały prasowe
Zdjęcia: materiały Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie" na licencji CC BY Polska 3.0REKLAMA

POLECAMY