Pozbądź się swoich starych telefonów komórkowych i pomóż chronić środowisko

Telefony
  Czy wiesz, że możesz pozbyć się Twoich starych telefonów komórkowych, które zalegają w szufladzie? Dodatkowo przyczynisz się do ochrony naszej planety i dostaniesz za to pieniądze. Sprawdź!

Dlaczego Greenfone? Ponieważ proponujemy inne rozwiązania !


Greenfone Sp.z o.o. jest dynamicznie rozwijajacym się, polskim przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem telefonów komórkowych. Proponowane przez nas rozwiązania łączą ze sobą troskę o środowisko naturalne z wymiernymi korzyściami dla naszych Partnerów, pozwalają im aktywnie włączyć się w działania proekologiczne jednoczeście generując ich dochody.

Od początku działalności firmy w 2006 roku nasze osiągnięcia i wiara w sens ponownego wykorzystania oraz recykling używanych telefonów komórkowych przyniosły nam reputację innowatorów i ekspertów w tej dziedzinie. Lubimy myśleć o sobie jako o progresywnej, przyszłościowo myślącej firmie, z jednej strony dbającej o środowisko i pielegnującej budzącą się wśród Polaków świadomość ekologiczną - z drugiej przynoszącej finansowe korzyści współpracującym z nami podmiotom.

Wpółpracując z nami zyskujesz pewność, że wszystkie niebezpieczne substancje zawarte w telefonie zostaną przetworzone w sposób nie zagrażajacy środowisku.

O Greenfone
Jak najprościej scharakteryzować naszą firmę? Biznes odpowiedzialny społecznie. Dlaczego? Ponieważ u podstaw naszej działalności leży troska o jej wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy.

Postawiliśmy sobie za cel wspomaganie współpracujących z nami Firm i Instytucji w skutecznej realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu poprzez odpowiednie zagospodarowywanie używanych telefonów komórkowych wycofywanych z eksploatacji. W ten sposób nie tylko ograniczamy ilość potencjalnych niebezpiecznych odpadów, ale także umożliwiamy dostęp do tanich telefonów mieszkańcom krajów mniej zamożnych, gdzie cena nowego telefonu komórkowego uważana jest za główną barierę rozwoju usług telekomunikacyjnych.

Oferując nowe rozwiązania, z zachowaniem elastyczności i szacunku dla potrzeb naszych Partnerów, stworzyliśmy korzystny dla obu stron nowy model biznesowy. Stale powiększające się grono naszych kontrahentów potwierdza słuszność naszych założeń i kierunku rozwoju.

Drugim obszarem gdzie z ideą ponownego wykorzystania elektroniki staramy się dotrzeć, są środowiska szkolne i wokółszkolne. W połowie 2007 roku pod patronatem fundacji GAP Polska rozpoczęliśmy w zainteresowanych szkołach program o nazwie Coolschool. Akcja pozwala zamienić stare telefony, które w porozumieniu z rodzicami przekazują nam uczniowie, na nagrody dla szkół. Integralną częścią programu jest również edukacja ekologiczna dzieci w oparciu o dostarczone przez nas materiały.

Greenfone

Nasza Misja

Przewodzić w dziedzinie recyklingu telefonów komórkowych.
Nasze Wartości
- komunikatywność - będziemy dążyć do realizacji naszych celów gwarantując stałą obustronna komunikację z pracownikami i Partnerami.
- odpowiedzialność - w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie zbudujemy stabilny model biznesowy.
- dochodowy recykling - tworzenie nowych sposobów recyklingu oferujących realne wartości naszym Klientom.
- szacunek dla wszystkich - będziemy działać odpowiedzialnie społecznie, szanując nasze środowisko, Partnerów i siebie wzajemnie.
Nasza Strategia
Wypracować i utrzymać pozycję wiodącej w zakresie recyklingu telefonów komórkowych marki:
- zwiększyć nasze możliwości i wydajność, stając się wiodącym usługodawcą dla naszych Partnerów w zakresie recyklingu.
- zbudować silne związki partnerskie z naszymi Klientami, oferując ceny sprzedaży telefonów komórkowych na poziomie zapewniającym możliwie maksymalny zwrot konsumentom.
- oferować proste, przyjazne w użytkowaniu aplikacje internetowe, pozwalające w dostępny sposób zrealizować swoje cele.
Powiększać zakres oferowanych przez nas i uzupełniających się produktów oraz usług:
- poszerzać gamę usług, tak aby sprostać wymaganiom naszych Klientów.
- promować nowe inicjatywy wspierajace nasze wartości.
Opracowywać rozwiązania powodujące wzrost wydajności, rentowności i jakości usług firmy:
- szukać nowych możliwości wykorzystania technologii.
- zapewnić jak najniższy koszt transakcji przypadającej na jeden telefon, a tym samym zwiększyć konkurencyjność.
Rozwinąć i wypromować naszą stronę internetową tak, aby stała się ulubioną stroną traktującą o recyklingu telefonów komórkowych.

Starytelefon.pl – zamień swój stary telefon na gotówkę
W kwietniu 2009 r. została uruchomiona strona internetowa www.starytelefon.pl . Strona ta umożliwia naszym Klientom skuteczną sprzedaż starych, niepotrzebnych telefonów komórkowych, daje również możliwość przeznaczenia części lub całości uzyskanych pieniędzy na rzecz współpracujących z nami i wspierających nas organizacji charytatywnych. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Szczegóły na stronie www.starytelefon.pl
Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacjina stronie internetowej GREENFONE

Chcesz wiedzieć jak sprzedać swój stary telefon? KLIKNIJ TUTAJ
 REKLAMA

POLECAMY