Zielony Tydzień o bioróżnorodności

 

 

Bioróżnorodność i natura w Europie i na świecie będzie tematem tegorocznej edycji Zielonego Tygodnia, który potrwa od 1 do 4 czerwca br. w Brukseli. Organizowane w jego ramach debaty, dyskusje i prezentacje dobrych praktyk dotyczyć będą korzyści, jakie niesie bioróżnorodność, presji, jaką wywiera na nią współczesny świat i rozwiązań, które należałoby zastosować, by zmniejszyć jej utratę.

Uczestnikami wydarzeń organizowanych w ramach Zielonego Tygodnia będą przedstawiciele organizacji pozarządowych, biznesu oraz władz publicznych i rządów różnego szczebla.

Partnerami przedsięwzięcia są: TV Link Europe Enviroment, Europe's World, New Europe, The Parliament, ENDS Europe i Friends of Europe. Więcej informacji można uzyskać na stronie http://ec.europa.eu/environment/greenweek/, a także kierując pytania bezpośrednio pod adres e-mail: greenweek2010@jk-events.com.

 

 REKLAMA

POLECAMY