Karol Tymiński. Zawód: choreograf, performer


Czas czytania 4 minuty

Z wykształcenia jestem... tancerzem

Wykształcenie dało mi… możliwość zrozumienia czym jest ruch i że może on służyć czemuś więcej niż rozrywce, że może być przekaźnikiem idei, poruszać problemy społeczne, nakłaniać do refleksji.

Mieszkam w...  miejscu w którym w danej chwili jestem. Więcej niż jedno miejsce może nazywać się domem.

Z zawodu jestem... performerem / choreografem.

Początki swojej pracy wspominam jako... zabawę, miałem wtedy lat dziewięć.

W tym zawodzie nauczyłem się, że...
każdy może go wykonywać, tylko trzeba znać powód dla którego go wykonujemy.

Z pewnością nie jest to praca dla...
stonogi, chociaż kto tak naprawdę może być tego pewien?

Moja rada dla zainteresowanych pracą w zawodzie, który wykonuję to aby...
nie przestawali się uczyć i byli otwarci na krytykę.

Moje najważniejsze narzędzie pracy to...  moja praca jest związana z myślą, poznawaniem i transmisją idei poprzez ciało.

Najwięcej czasu w ciągu dnia poświęcam na... pogłebianiu wiedzy dotyczącej poruszanych przeze mnie tematów.

Praca zespołowa to dla mnie...
możliwość wymiany poglądów, doświadczeń.

To co lubię robić najbardziej to... poznawać ludzi.

Moi klienci to... odbiorcy mojej sztuki.

Praca jest dla mnie… pasją.

Najtrudniejsze w mojej pracy jest...
wszystko co nie wiąże się z jej twórczymi aspektami, czyli przede wszystkim kwestie organizacyjne, promocja itd. Performerzy niestety zazwyczaj sami zajmują się tego typu działaniami.

Konkurencja to dla mnie... inspiracją do pracy.

Inspiracji szukam... w złożonej strukturze człowieka.

Odpoczywam...
aktywnie lub w bezruchu, zazwyczaj w otoczeniu przyjaciół.

Gdybym miał więcej czasu...
nauczyłbym się języka japońskiego.

Pierwsze zarobione pieniądze wydałem na... music keyboard. Po osiemnastu latach stwierdzam, że nie był to dobry zakup.

Gdybym nie pracował w obecnym zawodzie, to byłbym...
twórcą posługującym się innym medium.

Jestem dumny z... tego, że mogę wykonywać ten zawód i że są ludzie, którzy wspierają mnie w moich działaniach.

Najtrudniej jest mi pogodzić się z...
tym, że nie mam czasu na rozwijanie wszystkich moich zainteresowań.

Gdy myślę o przyszłości… widzę siebie jako nieustająco rozwijającą się jednostkę.

Najbliższe wyzwanie… dotyczy mojej kolejnej produkcji, która dotyczy równouprawnienia. Poruszając ten temat wychodzę z obserwacji dyskryminacji mężczyzn ze względu na płeć.

Największy sukces...
to fakt, że mam możliwość podejmowania dialogu z widzem.

Najważniejsza decyzja w moim życiu to…
moment w którym zdecydowałem, że będę zajmował się ruchem. Myślę, że miałem wtedy pięć lat.

Największa porażka w moim życiu…
Nie myślę w tych kategoriach. Skupianie się na przegranych nie pozwala nam na przedsięwzięcia, które mają prowadzić do sukcesu. Istotne jest wyciąganie nauki z niefortunnych zdarzeń, jednak nie powinny mieć zbyt wielkiego znaczenia w historii naszych działań.

Najważniejsze słowa jakie usłyszałem…
mówią o tym, że wszystko czego zapragniemy jest możliwe.

Mój kraj to dla mnie…
skupisko młodych, zdolnych, chętnych poznawania świata ludzi.

Połączenie kultury i biznesu to dla mnie... możliwość promocji sztuki wśród szerszego grona odbiorców, co jest niezwykle instotne dla rozwoju naszego społeczeństwa.