Warsztaty

Jak założyć i finansować czasopismo?

  

Najważniejsza jest decyzja, jakiej tematyki ma dotyczyć czasopismo, jaki ma być jego tytuł, częstotliwość ukazywania się i zasięg. Czy ma być drukowane, czy internetowe? Odpłatne, czy bezpłatne?

Informacje prawne pomagające podjąć decyzję, jaką formę czasopisma wybrać, informacje na temat rynku wydawniczego i inne ważne dla wydawcy można znaleźć na stronie Izby Wydawców Prasy (http://www.izbaprasy.pl).
Istotne jest też, kto ma być wydawcą czasopisma — firma, spółka, czy stowarzyszenie, fundacja. (Planujących założyć firmę zapraszamy do zapoznania się z warsztatami „Purpose” w numerze 16. Koszt założenia firmy to ok. 200 zł).

Projekt graficzny
Równie ważny jest projekt graficzny layoutu oraz logo czasopisma — od nich w dużej mierze zależy to, czy czasopismo zostanie wybrane przez czytelnika z półki z gazetami. Do projektowania najlepiej wynająć profesjonalistów, którzy zaproponują kilka wariantów. Przyszły wydawca powinien wybrać ten z nich, który jest mu najbliższy, ponieważ to on jest twórcą pisma i musi się z nim identyfikować.
Należy pamiętać, że do prowadzenia czasopisma w Internecie potrzebna będzie strona z funkcją zarządzania treścią (Admin, ContEd albo Gazeciarz).

Rejestracja
Kolejnym krokiem jest rejestracja pisma. Należy to zrobić w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego (wykaz na http://www.abc.com.pl/strony/1/i/45.html) w mieście, w którym ma być wydawane pismo. Nie ma wzoru formularza do wypełnienia, należy więc podać:
— tytuł (najlepiej wcześniej sprawdzić, czy wybrany przez nas tytuł już istnieje),
— siedzibę redakcji (może być taka, jak wydawnictwa),
— siedzibę wydawnictwa (adres),
— dane osobowe redaktora naczelnego (imię, nazwisko, adres, imiona rodziców i datę urodzenia) (może być nim wydawca),
— wydawcę (adres),
— częstotliwość ukazywania się czasopisma (dziennik, tygodnik, miesięcznik, kwartalnik, półrocznik, rocznik),
— redaktora odpowiedzialnego (imię, nazwisko, adres, imiona rodziców i datę urodzenia) (nie musi być nim redaktor naczelny, musi to być jednak osoba, która będzie odpowiadać prawnie).
Koszt opłaty sądowej wynosi 40 zł. Na decyzję czeka się mniej więcej 2 tygodnie. Jednocześnie można zarejestrować domenę z tytułem czasopisma (trzeba ją podać we wniosku w momencie, kiedy rejestruje się czasopismo internetowe).

ISSN
W następnym etapie należy wystąpić do Biblioteki Narodowej z wnioskiem o nadanie ISSN. Jak można przeczytać na stronie BN: „Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN), nadawany zasobom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp.), ukazującym się na różnych nośnikach, służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji. Przynależność do systemu ISSN jest dobrowolna.” Należy pamiętać, że o numer ISSN mogą się ubiegać czasopisma nowo powstające, ale muszą mieć już zatwierdzony do druku ostateczny wygląd okładki oraz strony redakcyjnej, a czasopisma internetowe rzut strony www pierwszego numeru oraz strony z danymi redakcji i wydawnictwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na http://www.bn.org.pl/index.php?id=2&struktura=4&czwarty.
Nadanie ISSN jest bezpłatne.

Kod kreskowy (nie dotyczy magazynów internetowych)
ISSN upoważnia do otrzymania kolejnego znaku związanego z dystrybucją czasopisma — kodu kreskowego, który pozwala na natychmiastową, bezbłędną identyfikację towaru. Firmy działające w Polsce otrzymują numery do znakowania produktów kodami za pośrednictwem Instytutu Logistyki i Magazynowania — GS1 Polska w Poznaniu. Instytut ten oferuje możliwość rejestracji w Bazie Wydawnictw GS1 Polska, która uprawnia wydawnictwa do bezpłatnych konsultacji w zakresie standardów GS1, dotyczących znakowania książek i wydawnictw ciągłych kodami kreskowymi GS1. Do wniosku „Zgłoszenie do Bazy Wydawnictw GS1 Polska" należy dołączyć:
— aktualny (wydany nie wcześniej niż na 2 miesiące przed złożeniem wniosku) wypis z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany, stosownie do jego formy prawnej (kserokopia),
— zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego regon (kserokopia),
— potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej (wpłata lub przelew).
Cena za uczestnictwo w Systemie GS1 składa się z jednorazowej opłaty rejestracyjnej w kwocie 100 zł. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GS1 a ISBN Int. i ISMN Int. wydawnictwa nie mają obowiązku rejestrować się w systemie GS1. Oznacza to, że aby otrzymać kody kreskowe nie trzeba rejestrować się w GS1 Polska, tylko można wygenerować je samemu za pomocą ISSN, ISBN lub ISDN na podstawie dostępnych programów graficznych. Więcej informacji znajduje się na http://www.gs1pl.org.

Kolportaż
Bardzo ważne jest też nawiązanie współpracy z dystrybutorem prasy. Na rynku funkcjonują dwie główne firmy — Ruch S.A. (http://www.ruch.nor.pl) i Kolporter S.A. (http://www.kolporter.com.pl). Warunki współpracy określane są indywidualnie dla każdego czasopisma. Przy czasopismach internetowych nie mamy do czynienia z kolportażem, warto jednak zastanowić się nad współpracą z portalami tematycznymi i dzięki nim dotrzeć do czytelników.

Finansowanie
Aby sfinansować pierwsze kroki własnego wydawnictwa, można skorzystać z dotacji Urzędu Pracy. Wynosi ona do 12 000 zł i choć nie jest to duża kwota, to w przypadku czasopisma internetowego na początek może wystarczyć. Uwaga: jest to dotacja tylko dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Ponadto, aktualnie (i tak samo będzie w latach 2007–2013) duża liczba projektów jest realizowana przez różnego typu organizacje, a finansowana z funduszy unijnych, które umożliwiają udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania biznes planu oraz ubiegania się o bezzwrotną dotację do 20 000 zł (w tym wypadku nie trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna).
Jeśli wydaje się czasopismo kulturalne, można też starać się o dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa, jednak tu preferowane są pisma już istniejące.nr 30 Marzec 2007

temat numeru:

CZASOPISMA KULTURALNE


Zobacz numery archiwalneArtykuł
Od Redakcji

Wywiad
Obieg informacji - rozmowa z Grzegorzem Borkowskim

Prezentacja
Wybierz okładkę miesiąca!

Analiza
Początki polskiej krytyki artystycznej - Artur Zaguła

Kariera w kulturze
Witryna.Czasopism.pl - ozmowa z Agnieszką Kozłowską i Konradem C. Kęderem

Przemysły kultury
Czasopismo kulturalne - zysk czy strata? - Maciej Mazerant

Warsztaty
Jak założyć i finansować czasopismo? - Redakcja Purpose

Młoda kultura
"sztuka na spad" - rozmowa z Pawłem Łubowskim

Felieton
Poza tekstem - Kuba Wandachowicz

Na marginesie
II Targi Wydawnictw Internetowych i Niszowych - Sandra JoannaTrela