Na marginesie

Kulturalnie do celu

  

"Kulturalnie do celu". Oddajemy w Państwa ręce efekt dwumiesięcznej pracy zespołu redakcyjnego magazynu Purpose. Zapraszamy do lektury raportu będącego końcowym opracowaniem projektu "Kulturalnie do celu". Liczymy na Państwa opinie.


Maciej Mazerant - menadżer kultury

Tworzy strategie finansowania, wdrażania projektów kulturalnych oraz ich promocji. Wprowadza w praktykę pojęcie "przemysłów kultury". Entuzjasta wszelkich działań kulturalnych, które przekładają się na promocję regionów. Swoje zagraniczne doświadczenie próbuje przełożyć na polskie realia. Twórca oraz współtwórca wielu projektów kulturalnych. Od pięciu lat doradza jak łączyć kulturę z działaniami komercyjnymi firm.

Oddajemy w Państwa ręce efekt dwumiesięcznej pracy zespołu redakcyjnego magazynu Purpose. Projekt „Kulturalnie do celu” to przedsięwzięcie, w ramach którego podjęliśmy się trudu podsumowania pierwszego roku członkostwa Polski, a więc także i regionu łódzkiego, w Unii Europejskiej. Podsumowanie to dotyczy kultury, która naszym zdaniem stanowi podstawę dla dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów.

Z prośbą o udział w projekcie zwróciliśmy się do organizatorów przedsięwzięć kulturalnych z regionu łódzkiego. Nie wszyscy z nich na nią odpowiedzieli. Mimo to projekty, które przedstawiliśmy i opisaliśmy w naszym opracowaniu w pełni ilustrują potencjał, jakim dysponują organizatorzy kultury w regionie łódzkim, i wpływ, jaki mogą mieć tego typu inicjatywy na jego rozwój.

Przedsięwzięcia, które przedstawiliśmy są projektami zrealizowanymi przez instytucje, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne. To projekty o zróżnicowanych budżetach oraz tematyce. Wszystkie jednak łączy pozytywny wpływ na kreowanie wizerunku Łodzi oraz jej promowanie zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, bezpośrednia aktywizacja zawodowa młodych ludzi, którzy znajdują czasowe zatrudnienie przy organizacji tychże projektów, a także rozwój ruchu turystycznego, dzięki któremu powstaje wiele miejsc pracy w sektorze hotelarskim, restauracyjnym, pamiątkarskim itp.

Projekt „Kulturalnie do celu”, którego efektem jest prezentowany raport, oprócz tego, że realizuje pierwotne założenie, czyli podsumowuje pierwszy rok obecności regionu łódzkiego w Unii Europejskiej, jest także swego rodzaju poradnikiem. Poradnik ten dotyczy wykorzystania kultury do zwiększenia atrakcyjności regionu w celu przyciągnięcia potencjalnych inwestorów, a w konsekwencji polepszenia życia samych mieszkańców. Zostanie on przekazany władzom miasta i regionu oraz podmiotom odpowiedzialnym za rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Po realizacji projektu nasuwają się istotne wnioski, którymi chciałbym się z Państwem podzielić.

Po pierwsze, wykorzystanie środków unijnych na realizację projektów kulturalnych w pierwszym roku członkostwa w UE było bardzo niewielkie. Stało się tak z kilku powodów, z których najważniejsze to niechęć do podejmowania ryzyka przez osoby odpowiedzialne, i brak środków na ubieganie się o fundusze.

Po drugie, brakuje współpracy, a wręcz panuje niezdrowa konkurencja między instytucjami kultury. Wspólne tworzenie przez nie konsorcjów znacznie zwiększałoby możliwości i szanse na absorpcję środków, a także pozwalałoby na realizowanie za pieniądze unijne ciekawych przedsięwzięć kulturalnych.

Po trzecie, nie ma spójnej polityki kulturalnej i promocyjnej miasta oraz regionu, która pozwoliłaby wykorzystać istniejący potencjał instytucji kultury w celu kreowania wizerunku miasta i budowania jego atrakcyjności.

Takie są moje osobiste odczucia. Jeżeli podzielacie Państwo moje zdanie lub też kategorycznie się z nim nie zgadzacie, wyraźcie swoją opinię na naszym forum dyskusyjnym. Dzisiaj udostępnimy Państwu także raport, który zawiera wszystkie opublikowane w projekcie teksty i dane dotyczące aktywności kulturalnej Polski i regionu łódzkiego podczas pierwszego roku członkostwa w Unii Europejskiej.

Twórcami raportu "Kulturalnie do celu" od strony merytorycznej i wizerunkowej są osoby współpracujące z agencją European Culture Consulting - Culture Factory:
Katarzyna Nowakowska - specjalista ds. public relations,
dr Artur Zaguła - historyk sztuki,
Tomasz Kaczkowski - artysta, ilustrator,
Maja Ruszkowska - specjalista ds. promocji i pr
oraz Maciej Mazerant - menadżer kultury, właściciel agencji.

Raport "Kulturalnie do celu"

Czekamy na Państwa opinie na Forum!

Projekt "Kulturalnie do celu" wspierało medialnie Radio Łódź w programie "Brukselka".

ściągnij i posłuchaj mp3
- brukselka 1 , brukselka 2 , brukselka 3 , brukselka 4nr 8 Maj 2005

temat numeru:

UNIA EUROPEJSKA


Zobacz numery archiwalneArtykuł
Sukces kulturalny

Wywiad
Nienormowany czas pracy - rozmowa z Grzegorzem Olszewskim - prezesem Stowarzyszenia Promocji Studenckiej

Prezentacja
Notes Europa

Analiza
Nowa Europa? Kulturalnie do celu. - Artur Zaguła

Kariera w kulturze
Innowacyjne idee - rozmowa z Maciejem Mazerantem, wydawcą Purpose

Przemysły kultury
Kreatywni na rynku - Maciej Mazerant

Warsztaty
Droga przez mękę - Maciej Mazerant

Młoda kultura
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" - rozmowa z Jakubem Piątkiem

Felieton
Wielogłos - Kuba Wandachowicz

Na marginesie
Kulturalnie do celu