Proces tworzenia i wdrażania produktów turystycznych, szczególnie tych sieciowych, to działanie czasochłonne, wymagające konsekwencji i kontroli już zakończonych etapów. Tylko to sprawi, że osiągnięty cel spełni oczekiwania zarówno twórców produktu, jak i jego odbiorców – turystów. Właśnie w taki sposób staraliśmy się postępować, realizując projekt Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Szlak Zabytków Techniki to unikalny w skali kraju sieciowy produkt turystyki industrialnej, wykreowany od postaw przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Śląską Organizację Turystyczną. Od początku miał być on oparty na współpracy wielu podmiotów, co z jednej strony stanowiło o jego sile i różnorodności, z drugiej jednak stwarzało wiele barier rozwojowych. Z tego powodu tak ważne było stworzenie strategii marketingowej i konsekwentne realizowanie jej zapisów. Tak też się stało w województwie śląskim.


Mapka Szlaku Zabytków Techniki. Fot. z archiwum Śląskiej Organizacji Turystycznej

 
Jeszcze przed etapem właściwej realizacji projektu w całym województwie przeprowadzono audyty obiektów, które potencjalnie mogłyby wejść w skład szlaku i spośród których wybrano 29. Był to dopiero początek długiej drogi do wdrożenia samego produktu turystycznego. Od samego początku, obok promocji całego projektu, bardzo duży nacisk kładziono na wewnętrzne szkolenia osób zaangażowanych w tworzenie Szlaku Zabytków Techniki. Organizowano wiele spotkań, warsztatów i szkoleń dla liderów projektu oraz pracowników poszczególnych obiektów. Równolegle wprowadzano w życie zapisy dotyczące jednolitej identyfikacji wizualnej (logotyp, tablice informacyjne, turystyczne znaki drogowe). Stworzona została strona internetowa i wydawnictwa promocyjne. Szlak był promowany na wszystkich krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których stoisko reprezentujące cały region miała Śląska Organizacja Turystyczna. Działania te zakończyły pierwszą fazę promocji Szlaku Zabytków Techniki. Podstawy produktu turystycznego zostały stworzone i można było przejść do kolejnego etapu działań – komercjalizacji. Rozpoczęło się budowanie marki.


Maszt radiostacji w Gliwicach. Fot. z archiwum Śląskiej Organizacji Turystycznej

 
Szlak Zabytków Techniki obecny był w zakrojonych na szeroką skalę kampaniach promocyjnych śląskiego, w tym w ogólnopolskiej kampanii „Pozytywnie nakręceni polecają. Śląskie. Pozytywna energia”. W samym województwie Szlak pojawił się w 2009 r. w kampanii „Śląskie. Na wyciągnięcie ręki”. Z kolei w 2010 r. przeprowadzono regionalną kampanię poświęconą samemu Szlakowi i INDUSTRIADZIE, czyli jego świętu. Równocześnie trwały prace nad większą komercjalizacją zarówno poszczególnych obiektów, jak i całego Szlaku. Niektóre obiekty, jak Tyskie Browarium czy Zabytkowa Kopalnia Guido są już w pełni skomercjalizowane. Oprócz tradycyjnego zwiedzania można w nich uczestniczyć w eventach specjalnych czy zorganizować spotkanie biznesowe. Coraz więcej firm jest zainteresowanych działaniami na Szlaku (m.in. Silesia Trip czy Silesia Events), a jego obiekty pojawiają się w programach wycieczek polskich i zagranicznych touroperatorów.

Po 5 latach funkcjonowania Szlak Zabytków Techniki jest już znaną i cenioną marką turystyczną, jednak jego administratorzy w żadnym wypadku nie spoczywają na laurach. Niezbędne w kolejnym etapie działań wskazówki dla poszczególnych obiektów zawarto w opracowanych po kolejnych audytach Indywidualnych Planach Rozwoju oraz opracowanych przy udziale przedstawicieli samych obiektów Standardach Obsługi Klienta. Proces doskonalenia produktu trwa cały czas.


Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido". Fot. z archiwum Śląskiej Organizacji Turystycznej

 

Agnieszka Sikorska – dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Z turystyką związana zawodowo od 2001 r., kiedy to rozpoczęła zawodową działalność w branży hotelarskiej. Współpracowała także z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach jako wykładowca hotelarstwa. Od 2005 r. kieruje pracami biura Śląskiej Organizacji Turystycznej. Inicjatorka i pomysłodawczyni Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej w województwie śląskim („know how” wykorzystywane obecnie przez 5 innych województw i Polską Organizację Turystyczną). Obecnie kierownik projektu Śląski System Informacji Turystycznej dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. We współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego współtworzy, rozwija i promuje markowy produkt – Szlak Zabytków Techniki. Inicjatorka nowego kulinarnego produktu turystycznego – Śląskie Smaki.