Maciej Mazerant wydawca Purpose

Turystyka i kultura nie łączą się ze sobą na siłę. Można powiedzieć, że łączą się wręcz naturalnie, a jedna branża bez drugiej nie może funkcjonować w pełni skutecznie. Oferta kulturalna nie ma racji bytu bez widza, turystyka poszukuje produktu do sprzedaży klientom, a mogą nim być właśnie usługi kulturalne. Oczywiste jest, że między turystyką a kulturą nie można postawić znaku równości. Powstaje więc pytanie, komu bardziej powinno zależeć na współpracy – przedstawicielom branży turystycznej, czy świata kultury. Kto więcej zyskuje na mniej lub bardziej sformalizowanej współpracy?

Można zaryzykować stwierdzenie, że turystyka bez kultury może sobie poradzić, bo ofertę można przecież zbudować w oparciu o rekreację, zdrowie i środowisko. Także kultura może się obejść bez turysty – są przecież mieszkańcy, dla których można „produkować” kulturę. Czy jednak jest tak w rzeczywistości? Na te pytania odpowiada Mike Coyne – ekspert w dziedzinie przedsiębiorczości kreatywnej – który wskazuje, jak ważne jest włączenie wysokiej jakości produktu kultury do turystycznej oferty regionów.

W najnowszym „Purpose” prezentujemy również rozmowę z Sergio Lopezem Figueroą, reprezentującym agencję Big Bang Lab, czyli przedsiębiorstwo społeczne animujące komunikację międzykulturową w oparciu o dziedzictwo społeczności lokalnych. Kolejnym ekspertem, którego zapytaliśmy o relacje kultury i turystyki, jest Nitin Sinha – konserwator zabytków, mediator z ponad 7-letnim doświadczeniem w zakresie dziedzictwa kulturowego i turystyki. W aktualnym numerze znajdują się również analiza Artura Zaguły, który poszukuje początków turystyki biznesowej w kulturze, oraz prezentacja muzeum dostępnego o każdej porze dnia i nocy z każdego miejsca na ziemi. Ponadto w tym miesiącu z „Purpose” można się dowiedzieć, czym jest questing, czyli jeden z najnowszych trendów w światowej turystyce, jak wygląda Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego oraz czy turystyka przyrodnicza ma coś wspólnego z kulturą.

Pretekstem do podjęcia tematu powiązań turystyki i kultury stała się organizowana w Łodzi V Ogólnopolska Konferencja pt. „Kultura i Turystyka – wspólna droga”. Nie bez znaczenia był również nasz udział w eksperckiej konferencji „Kompetencje w Kulturze”, w której ramach spotkaliśmy się z ekspertami z obszaru kreatywności i przedsiębiorczości społecznej. Na łamach „Purpose” postanowiliśmy połączyć wiedzę i doświadczenie ekspertów z obu projektów, aby wzajemnie się uzupełniały i stanowiły przewodnik dla wszystkich zainteresowanych budowaniem swojej kariery w oparciu o turystykę i kulturę.

Okładka: Tomasz Kaczkowski 
Magazyn Purpose - Przedsiębiorczość w Kulturze jest patronem medialnym V Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i Turystyka - wspólna droga"