To nie sztuka założyć i prowadzić własny biznes, powie ten, kto nigdy nie spróbował tego zrobić. Życie pokazuje bowiem, jak wielka to sztuka. Niezależnie od branży, działalność każdej firmy zdeterminowana jest przez wiele czynników zewnętrznych, działających przeważnie na jej niekorzyść. Począwszy od kapitału na rozpoczęcie biznesu, podatków, ZUS-u, skończywszy na skompletowaniu odpowiedniego zespołu, czyli dobraniu pracowników.

Rozwój gospodarczy wyznaczany jest przez konkurencyjność. Produkt kultury, jak każdy produkt, potrzebuje wsparcia sprzedaży po to, by wytwórca mógł produkować dalej. Powstają zatem branże przemysłowe, dzięki którym produkt kultury, odpowiednio marketingowo przygotowany, może zostać sprzedany. Obok przemysłu audiowizualnego i filmowego, wydawniczego, prasowego czy fonograficznego funkcjonuje przemysł turystyczny, związany z dziedzictwem kulturowym, muzealnictwem, zabytkami. Do przemysłów kultury można zaliczyć również przemysł wystawienniczy, reprezentowany przez komercyjne galerie.

Galeria, jak każde Małe i Średnie Przedsiębiorstwo (przyjmujemy, że nie jest prowadzona w ramach np. fundacji), nastawiona jest na kreowanie zysku. Posiada ona produkt, który musi być sprzedany choćby po to, by można było opłacić czynsz, księgową, pracowników, ochronę, spłacić zaciągnięty kredyt. Dla humanistów i artystów, bo to oni głównie noszą się z zamiarem zarabiania na życie w ten sposób, takie krótkie podsumowanie wydatków jest przerażające. Co więcej, często nie wiedzą oni nawet, że takie podsumowanie należy zrobić. Nie jest to dziwne, jeśli weźmie się pod uwagę, że większość uczelni artystycznych w ogóle nie przewiduje w programie przedmiotu pn. ‘przedsiębiorczość w kulturze’. Szkoły wyższe bowiem niestety cały czas produkują idealistów, dla których twórczość ma być wartością samą w sobie. W konsekwencji, młodzi ludzie, wysoko wyspecjalizowani w określonej dziedzinie, pozostawieni sami sobie, zasilają szeregi bezrobotnych.

Galeria, czyli własne małe przedsiębiorstwo, nie musi być jednak marzeniem nieosiągalnym. Jest kilka sposobów na to, aby poradzić sobie w naszej niełatwej rzeczywistości. Pierwszym, bardzo prostym i nieangażującym zbyt dużych środków finansowych, jest stworzenie galerii internetowej. Wykupienie domeny, miejsca na serwerze to koszt niewielki, a stworzenie strony www jest możliwe we współpracy ze znajomymi, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, np. projektują strony, robią zdjęcia itp. O takim starcie można pomyśleć jeszcze przed formalnym uruchomieniem firmy, ruch ten pomoże zdiagnozować poziom zainteresowania produktem prezentowanym przez naszą galerię. Galeria internetowa to znakomite doświadczenie, które może zaowocować umiejętnością zarządzania, promocji i marketingu. Nie będzie to bez znaczenia w chwili, kiedy podejmiemy decyzję o uruchomieniu galerii rzeczywistej i na poważnie. Drugim sposobem dla osób chcących ominąć etap pierwszy, bądź mających go już za sobą, jest skorzystanie z tanich, bezpiecznych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oferowanych przez urzędy pracy czy inkubatory przedsiębiorczości. Instytucje te dodatkowo oferują szkolenia (uwaga poziom nie zawsze najwyższy) i możliwość karencji spłaty (odroczenie rozpoczęcia spłaty np. o pół roku). W tym przypadku również nie bez znaczenia jest pomoc osób, które w zamian za możliwość sprzedaży prac za pośrednictwem galerii zrealizują np. plakaty promocyjne, ulotki, pomogą w remoncie itp.Ponieważ początki młodego biznesmena są bardzo trudne, wiele zależy od wsparcia innych – rodziny, znajomych. Ich pomoc przez pierwsze lata działalności firmy będzie niezbędna.

Głównym elementem funkcjonowania galerii-firmy jest sprzedaż. Umiejętność sprzedaży produktu, którym galeria dysponuje i kreowania popytu na niego, to dziewięćdziesiąt procent sukcesu. Dlatego wiedza na temat tego, co jest modne, poszukiwane, jest kluczowa dla finansowego powodzenia firmy. Pamiętać przy tym należy, że choć galerie podlegają takim samym regułom rynku, jak wszystkie przedsiębiorstwa, to dysponują produktem o wysokiej jakości merytorycznej i mogą bezpośrednio wpływać zarówno na podnoszenie świadomości kulturalnej społeczeństwa, jak i na promocję regionu. A to klasyfikuje galerie jako przedsiębiorstwa społecznie i gospodarczo użyteczne, których obecność na rynku jest niezbędna.