Od stycznia 2005 r. Międzynarodowe Muzeum Artystów ma swoją siedzibę w nowym miejscu - na Tymienieckiego 3. Tutaj też, co dwa lata, odbywać się będzie Łódź Biennale. Teren byłego Uniontexu to zachowane w bardzo dobrym stanie stuletnie hale pofabryczne, które teraz zostały zaadaptowane do działań artystycznych. MMA otworzy tutaj sale wystawiennicze ze stałą ekspozycją Muzeum Artystów, a także multimedialne sale koncertowo-widowiskowe. Jednym słowem - w Łodzi powstaje silny ośrodek tworzenia i propagowania sztuki współczesnej.

Międzynarodowe Muzeum Artystów powstało w Łodzi w 1990 r. podczas Konstrukcji w Procesie III, wydarzenia, które powróciło do Polski po upadku komunizmu. Muzeum Artystów stworzyli uczestnicy Konstrukcji w Procesie, żeby nadać kształt i dać wyraz społeczności artystów. Jest to przestrzeń niezależna, tworzona przez artystów i krytyków. Amerykański poeta i artysta Emmett Williams, założyciel Fluxus International, jest prezydentem Muzeum Artystów od chwili jego założenia. Rada Muzeum składa się z wybitnych artystów różnych krajów – w jej skład wchodzą: Vito Acconci, Ay-O, Emilie Benes-Brzezinski, Tom Bills, Hartmut Bohm, Daniel Buren, Peter Dawnsbrough, Marcia Hafif, Alison Knowles, Sot LeWitt, Rune Mields, Robert C. Morgan, David Nash, Dennis Oppenheim, Nam June Paik, Micha Ullman, Ken Unsworth, Gregory Volk, Lawrence Weiner.

 
 

Od początku istnienia Muzeum jego biura powstają w różnych częściach świata, a Konstrukcja w Procesie stała się przemieszczającym się wydarzeniem, łączącym artystów i ludzi różnych narodowości i z różnych sfer, którzy zajmują się sztuką. Muzeum organizuje międzynarodowe wydarzenia, wystawy i projekty, w których kładzie się nacisk na sztukę, kulturę, granice, problemy społeczne i indywidualną identyfikację.