Gdzie jest miejsce, którego klimat sprzyja artystycznej twórczości? Czy wyznacznikiem przedsiębiorczości w kulturze jest sukces materialny? Czy przedsiębiorczość artysty ma wpływ na jakość sztuki, którą tworzy? Na te pytania odpowiada Pani Ika Sienkiewicz-Nowacka.

Czym jest projekt „artists-in-residence”?

Celem programów „artists-in-residence” jest umożliwienie młodym oraz uznanym artystom pracy nad własnymi projektami w klimacie sprzyjającym twórczym inwencjom. Ośrodki residence oferują optymalne warunki do pracy i mieszkania na czas trwania stypendium. Tworzą przestrzeń, w której dochodzi do konfrontacji artystycznych i wymiany inspiracji między artystami reprezentującymi różne kultury a lokalnym środowiskiem.

Czy projekt można przyrównać do inkubatora przedsiębiorczości?

Raczej nie. Mamy inne cele i zadania.

Jakie możliwości artyście daje udział w projekcie?

Podczas pobytów stypendialnych w „artists-in-residence laboratory” artyści z całego świata mają okazję współpracować ze sobą, wymieniać doświadczenia, a także nawiązywać współpracę z polską sceną artystyczną. Twórcza atmosfera programu inicjowanego w „artists-in-residence laboratory” sprzyja samorealizacji i rozwojowi międzynarodowych kontaktów. Dzięki współpracy z podobnymi ośrodkami z całego świata również polscy artyści mają szansę na otrzymanie stypendium w zagranicznych centrach residence.

Kim są artyści, którzy biorą udział w projekcie? Czy są to artyści początkujący, czy też uznani twórcy?

Bardzo różnie, często naszymi gośćmi są młodzi twórcy, ale już nie debiutanci. Zdarza się jednak, że gościmy dobrze znanych i rozpoznawanych artystów. Właściwie wszyscy nasi goście są bardzo utalentowani i wybrani przez grono kuratorskie spośród wielu aplikacji z jednego kraju.

Czym jest Państwa zdaniem przedsiębiorczość w kulturze i sztuce?

Umiejętnością wypromowania się, sprzedania swojej pracy/twórczości (nie mam na myśli tylko aspektów materialnych). Pomysłami, jak zrealizować swoje projekty, i wytrwałością w dążeniu do tych celów.

Czy uważacie Państwo, że artyści działający współcześnie są przedsiębiorczy?

Bardzo różnie. Jedni są, inni nie. Tak, jak to w życiu bywa. A związane jest to z cechami ich osobowości, a nie jakością sztuki, którą tworzą.

Czy projekt „artists-in-residence” może mieć wpływ na pobudzanie przedsiębiorczości u artystów?

Jeśli słowo przedsiębiorczość rozumie Pani jako kreatywność i twórczość, to na pewno tak. Natomiast nasze działania nie służą pobudzaniu przedsiębiorczości, a raczej umożliwianiu realizacji pomysłów artystycznych.