nr 86

Od redakcji

Kompetencje, czyli jak łączyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie? To pytanie ważne jest na różnych etapach ścieżki rozwoju kariery, tej twórczej również. Bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, jakiego się wyuczyliśmy, czy jaki chcemy zdobyć, zawsze oczekuje się od nas odpowiednich, adekwatnych i szerokich kompetencji. Czyli, tak prawdę mówiąc, czego? Czego się od nas oczekuje?

Słowo kompetencja jest najczęściej używane przez specjalistów HR w procesie rekrutacji pracownika. Jednak twórca to najczęściej osoba pracująca na własny rachunek, freelancer bądź prowadzący JDG czy małą firmę. Nie przechodzi zatem standardowego procesu rekrutacji jako pracownik. Zatrudniany jest jako osoba o odpowiednich uzdolnieniach twórczych. Czy aby tylko o uzdolnienia twórcze chodzi?

Aktualny numer magazynu PURPOSE poświęciliśmy właśnie kompetencjom. Chcemy znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy jestem odpowiednio kompetentną osobą w tym co robię? Czy jako twórca mam odpowiednie kompetencje lub jakie powinnam/powinienem mieć, żeby tworzyć wartościowe dzieła, usługi, projekty? W jaki sposób mogę zdobywać nowe kompetencje, a w jaki poznawać i odkrywać te, które już posiadam? Czy dla mnie ważne jest, żeby systematycznie rozszerzać swoje kompetencje? Czy wiem, jak to robić? Na jakich kompetencjach się skupić, co odrzucić? Co to znaczy kompetencje twarde i miękkie? Jakie kompetencje będą potrzebne w przyszłości? A także, czy dzisiejszy pęd ku doskonałości nie wpędza nas w sytuację bez wyjścia?

Przez najbliższe 6 miesięcy będziemy poszukiwać odpowiedzi na wyżej postawione pytania. To czas na dyskusje, spotkania i publikację różnych poglądów, opinii, rozwiązań i porad.

Autorami ilustracji na okładce są artyści Joanna Górska i Rafał Góralski z Galerii RUSZ