Kompetencje, czyli jak łączyć wiedzę, umiejętności i doświadczenie? To pytanie ważne jest na różnych etapach ścieżki rozwoju kariery, tej twórczej również. Bez względu na to, jaki zawód wykonujemy, jakiego się wyuczyliśmy, czy jaki chcemy zdobyć, zawsze oczekuje się od nas odpowiednich, adekwatnych i szerokich kompetencji. Czyli, tak prawdę mówiąc, czego? Czego się od nas oczekuje?


David McClelland, amerykański psycholog społeczny z Uniwersytetu Harvard użył pojęcia kompetencji po raz pierwszy na przełomie lat 60. i 70. XX. Jego definicja mówi, że: „Kompetencje to charakterystyki posiadane przez pracowników, najczęściej reprezentowane przez wiedzę, umiejętności, zdolność działania (KSA – Knowledge, Skills, Abilities) i cechy osobowościowe potrzebne do właściwego wykonywania pracy”.


Natomiast rozszerzony opis tego co składa się na kompetencje możemy znaleźć w publikacji Alicji Sajkiewicz z 2002 roku „Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność” [1], gdzie znajdziemy opis ośmiu pozycji:

  • Uzdolnienia – oznaczają wrodzone predyspozycje, które odzwierciedlają potencjał rozwoju danej osoby.
  • Umiejętności – to zdolność przełożenia swojej wiedzy na konkretne działania; zbiór tego, co osoba faktycznie potrafi.
  • Wiedza – ogólna, teoretyczna, specjalistyczna; jest to zbiór nauczonego tematu w ramach szkoły, studiów, samokształcenia. Z wiedzą związane są kwalifikacje, które są formalnym potwierdzeniem wiedzy w formie świadectw, dyplomów, certyfikatów.
  • Kondycja fizyczna – określa fizyczne wymogi związane z pracą na określonym stanowisku.
  • Styl pracy – określa sposób realizacji zadań, można wyróżnić styl kierowniczy i pracowniczy.
  • Osobowość – cechy charakteru danej osoby.
  • Zasady i wartości – zbiór przekonań, które wpływają na zachowanie.
  • Zainteresowania – są to indywidualne upodobania, które mają znaczenie w kwestii życiowych wyborów.


Słowo kompetencja jest najczęściej używane przez specjalistów HR w procesie rekrutacji pracownika. Jednak twórca to najczęściej osoba pracująca na własny rachunek, freelancer bądź prowadzący JDG czy małą firmę. Nie przechodzi zatem standardowego procesu rekrutacji jako pracownik. Zatrudniany jest jako osoba o odpowiednich uzdolnieniach twórczych. Czy aby tylko o uzdolnienia twórcze chodzi?


Aktualny numer magazynu PURPOSE poświęciliśmy właśnie kompetencjom. Chcemy znaleźć odpowiedzi na pytania: Czy jestem odpowiednio kompetentną osobą w tym co robię? Czy jako twórca mam odpowiednie kompetencje lub jakie powinnam/powinienem mieć, żeby tworzyć wartościowe dzieła, usługi, projekty? W jaki sposób mogę zdobywać nowe kompetencje, a w jaki poznawać i odkrywać te, które już posiadam? Czy dla mnie ważne jest, żeby systematycznie rozszerzać swoje kompetencje? Czy wiem, jak to robić? Na jakich kompetencjach się skupić, co odrzucić? Co to znaczy kompetencje twarde i miękkie? Jakie kompetencje będą potrzebne w przyszłości? A także, czy dzisiejszy pęd ku doskonałości nie wpędza nas w sytuację bez wyjścia?


Przez najbliższe 6 miesięcy będziemy poszukiwać odpowiedzi na wyżej postawione pytania. To czas na dyskusje, spotkania i publikację różnych poglądów, opinii, rozwiązań i porad.

 

Autorami ilustracji na okładce są artyści Galerii RUSZ Joanna Górska i Rafał Góralski.

>>TUTAJ<< przeczytaj wywiad tygodnia z artystami.

 

Zapraszamy do lektury

a także kontaktu z nami: redakcja@purpose.com.plMaja Ruszkowska-Mazerant i Maciej Mazerant


Przypis:
[1] A. Sajkiewicz (red.), „Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność”, Poltext, Warszawa, 2002, s. 900- 909