"Konstrukcja w Procesie" to międzynarodowe zdarzenie artystyczno-społecznego, wyrosła z pozytywnych i optymistycznych koncepcji takich artystów jak Władysław Strzemiński, Wassily Kandinsky, Franciszek Kupka, Walter Gropius, Ad Reinhardt, Robeert Smithson, John Cage, Joseph Beuys, czy Allen Ginsberg. Artyści ci pragnęli przekroczyć granice narodowych kultur oraz stworzyć poczucie duchowej solidarności i więzi między artystami i społeczeństwami.

Międzynarodowe Muzeum Artystów zostało założone podczas trzeciej edycji "Konstrukcji w Procesie" w 1990 roku, zaś w celu utrzymania autonomii i niezależności, także finansowej, powołano Międzynarodową Fundację "Konstrukcja w Procesie". Zarząd Muzeum Tworzy dwudziestoosobowa grupa wybitnych artystów z kilkunastu krajów.
Muzeum Artystów to jedyne w swoim rodzaju "muzeum bez ścian". Stanowi światową sieć porozumienia i komunikacji łączącej artystów i intelektualistów z różnych dziedzin sztuki i kultury. Sieć tę tworzą autonomiczne Biura Międzynarodowego Muzeum Artystów na całym świecie: w Berlinie, Bydgoszczy, Dublinie, Eindhoven, Melbourne, Moskwie, Paryżu, Tel Avivie i Nowym Jorku.

Od chwili, gdy ukonstytuowała się sieć oddziałów Muzeum, wydarzenie artystyczne "Konstrukcja w Procesie" stało się rodzajem ruchomego ponadnarodowego festiwalu sztuki oraz aktywnym świętem artystów. Jednak z biegiem czasu idee "Konstrukcji w Procesie", jak i koncepcja Międzynarodowego Muzeum Artystów uległy przeobrażeniu i z idealistycznych i utopijnych wizji funkcjonowania artysty i sztuki stały się rodzajem otwartych zdarzeń, które wymagają stworzenia nowych kategorii i formuł oraz pociągają za sobą krystalizowanie się nowych reguł.

Muzeum inicjuje i organizuje międzynarodowe wydarzenia artystyczne, wystawy i projekty, kładąc akcent na kwestie rozszerzenia granic sztuki, zagadnienia społeczno-kulturowe, działania wspólnotowe oraz tożsamość jednostki. Co kilka lat Muzeum organizuje kolejne edycje swojego głównego międzynarodowego przedsięwzięcia "Konstrukcja w Procesie". (1981 Łódź, 1985 Monachium, 1990 Łódź, 1993 Łódź, 1995 Pustynia Negew (Izrael), 1998 Melbourne, 2000 Bydgoszcz). Ostatnim przedsięwzięciem Muzeum Artystów był projekt "Markers" towarzyszący Biennale w Wenecji. Polegał on na rozwieszeniu na głównej ulicy Wenecji Via Garibaldi kolorowych banerów.

Źródło: Międzynarodowe Muzeum Artystów, Łódź Biennale

 

 

na górze:
Ken Unsworth
III Konstrukcja w Procesie, 'Back in Lodz', Łódź 1990

Maria Waśko
VI Konstrukcja w Procesie, 'The Bridge', Melbourne, Australia 1998

Lawrence Weiner
II Konstrukcja w Procesie, Monachium 1985

performance Chandrasakaran
VII Konstrukcja w Procesie, 'Ta Ziemia Jest Kwiatem', Bydgoszcz 2000

rzeźba Jack'a Sal'a
VII Konstrukcja w Procesie, 'Ta Ziemia Jest Kwiatem', Bydgoszcz 2000

Ryszard Waśko
V Konstrukcja w Procesie, 'Co-existence', Pustynia Negev, Izrael 1995

Ryszard Waśko
V Konstrukcja w Procesie, 'Co-existence', Pustynia Negev, Izrael 1995

Tomasz Matuszak
V Konstrukcja w Procesie, 'Co-existence', Pustynia Negev, Izrael 1995

Tom Bills
VI Konstrukcja w Procesie, 'The Bridge', Melbourne, Australia 1998