Jest Pan pomysłodawcą Design Centrum Kielce — skąd taka idea?

Pomysł powstał w wyniku rozmów z prezydentem Kielc, Wojciechem Lubawskim, w czasie, kiedy kompleks zabytkowych budynków więziennych przy ul. Zamkowej miał być przekazany miastu Kielce z rąk województwa. Idea stworzenia centrum designu w Kielcach została przyjęta jako element wnoszący współczesną kulturę i wiodący w stronę modernizacji miasta. Inwestycja realizowana jest w ramach rewaloryzacji śródmieścia Kielc z dotacji unijnych.

Kielce — dzięki przekształcaniu się we współczesne miasto, które ma dynamicznie rozwijający się międzynarodowy ośrodek wystawienniczy (Targi Kielce) oraz dostęp do producenta, klienta i produktu — stają sie atrakcyjnym miejscem dla rozwoju designu. Centra i ośrodki designu za granicą istnieją od dawna i coraz więcej powstaje ich także w Polsce, dlatego Design Centrum Kielce (DCK) kształtuje swój własny, specjalistyczny kierunek i odrębną formę. Mamy w regionie mocno zakorzenione tradycje ceramiki przemysłowej (Zakłady Porcelany „Ćmielów”), rękodzieła artystycznego i ludowego oraz wiele lat działalności edukacyjnej w zakresie ceramiki w Liceum Plastycznym w Kielcach.

Ja sam, wracając do Kielc, wnoszę ze sobą wieloletnie doświadczenie w medium ceramicznym, zdobyte za granicą, oraz zawodowe zaangażowanie w edukację, sztukę i design. Znając obszar designu, widzę dużą wartość stworzenia w Kielcach instytucji promującej materiał ceramiczny (porcelanę), która daje praktyczne możliwości realizowania projektów w profesjonalnym studio w ramach programów „Rezydencja”„Edukacja Alternatywna”.


 

Jest Pan pracującym projektantem, jednak postanowił Pan wesprzeć innych projektantów — dlaczego? Czy to nie jest forma kształcenia konkurencji [uśmiech]?


Wieloletnia praca w instytucjach edukacyjnych ukształtowała we mnie chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą. Praca ze studentami jest inspirująca i pobudza do stałej aktywności. Najlepiej czuję się, pracując w zespole, i lubię współpracować przy tworzeniu nowych idei. Konkurencja i zasada naturalnej selekcji są zawsze zdrowym elementem — tego nauczył mnie Nowy Jork.

A jak wygląda Pana współpraca z Urzędem Miasta Kielce?

Design Centrum Kielce powstaje z inicjatywy Urzędu Miasta i jego działalność oraz sukces są ważnym elementem w planie rozwoju miasta. Kieleckie Wzgórze Zamkowe z działającymi tam instytucjami kulturalnymi staje się wizytówką miasta, a z powstaniem DCK zaistnieje jako centralne miejsce kulturalno-turystyczne. Z tego punktu widzenia — wartości i wagi tego przedsięwzięcia — współpraca rozwija sie dynamicznie i zmierza do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.

 

Realizuje Pan partnerstwo publiczno-prywatne? Na czym dokładnie polega współpraca z miastem Kielce?


Design Centrum Kielce będzie jednostką miejską z autonomicznym zakresem działalności (jego statut zostanie stworzony wkrótce na posiedzeniu rady miasta).

Jak chcą Państwo zachęcić studentów do korzystania z DCK? I do kogo, oprócz studentów, kierowana jest idea Centrum?

Centrum posiadając profesjonalnie wyposażone studio ceramiczne z opieką zawodowych instruktorów, posiadające warunki do wykonywania kompleksowych projektów designerskich oraz eksperymentowania w materiałach i procesach ceramicznych, stanie się atrakcyjnym miejscem przyciągającym twórczych młodych projektantów — studentów i artystów. Studenci i absolwenci szkół artystycznych i projektowych będą mogli przygotować projekty indywidualne, materiał na wystawę czy odbyć tu praktyki zawodowe.

Design Centrum Kielce ma również wiele programów skierowanych do niezależnych designerów z Polski i za granicy. W ramach programu „Rezydencja”, mogącym trwać aż do 3 miesięcy, będą oni mogli korzystać ze studia ceramicznego oraz ze wszystkich zasobów DCK (tematyczna biblioteka design z czytelnią, stacje komputerowe do projektowania CAD 3D, zbiór nowoczesnych materiałów). Centrum zaoferuje też wygodne warunki zakwaterowania i zawodową opiekę instruktorów.

Design Centrum Kielce będzie inspirująca przestrzenią pełną aktywności, z wystawami w zakresie design i art. Centrum zamierza prowadzić działalność promującą współczesny design, a szczególnie ceramikę, przez konferencje, wykłady i warsztaty, zapraszając uznanych designerów, ceramików i artystów. Takie praktyczno-twórcze możliwości w zakresie edukacji i promocji współczesnego wzornictwa są dość unikalne, więc jest zapotrzebowanie na taki model instytucji.

 

Kiedy więc projekt rusza? Na kiedy możemy zaprosić wszystkich chętnych do współpracy z DCK?


Według informacji, którą posiadamy, otwarcie DCK planowane jest na połowę 2011 roku, ale już teraz szukamy twórczych, ambitnych ludzi, gotowych dołączyć do tej nowo powstającej instytucji. Szczegóły zostaną podane na stronie http://www.designcentrumkielce.com.

Wizualizacje: Studio M. NIZIO