Rośnie zapotrzebowanie na przygotowanych do skutecznego działania menedżerów kultury, rozumiejących skomplikowaną strukturę podmiotów kultury oraz nierozerwalne powiązanie produktów i usług z tego obszaru z pieniędzmi. Obecnie przedstawiciele świata kultury dostali nieocenione wsparcie w postaci narzędzi, jakimi są np. wnioski aplikacyjne w ramach funduszy UE umożliwiające rzetelne przygotowanie i prowadzenie projektów kulturalnych.

Coraz częściej również artyści, animatorzy kultury sięgają po narzędzia typowo biznesowe, jakimi są biznesplany. Oczywiście nie jest jeszcze idealnie, a świadomość profesjonalizacji sektora kultury nie jest jeszcze powszechna. Rynek wymusza jednak rozwój, co jest korzyścią zarówno dla instytucji kultury, jak i odbiorców dóbr kultury.

W 56. numerze „Purpose — Przedsiębiorczość w Kulturze” przedstawiamy wybrane przez naszą redakcję inicjatywy, które przyczyniają się do zmiany wizerunku polskiego sektora kultury z nieprofesjonalnego, roszczeniowego, na taki, który przyczynia się do kreowania pozytywnych zmian społeczno-gospodarczych.

W dziale „Kariera w kulturze” prezentujemy wywiad z Markiem Cecułą, który opowiada o Design Centrum Kielce, czyli o przyszłym centrum designu w byłym kieleckim kompleksie więziennym. O kształceniu menedżerów kultury przeczytamy w wywiadach z przedstawicielami projektu „Młodzi Menedżerowie Kultury”, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, oraz projektu „Kadra Kultury” wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury. Z kolei dział „Przemysły kultury” tym razem oddaliśmy w ręce Ewy Ayton z British Council, która przybliża pojęcie przedsiębiorstwa społecznego oraz opowiada o projektach realizowanych przez British Council w Polsce i Europie.

Polecamy również analizę przeprowadzoną przez Artura Zagułę, który zajął się zarządzaniem w kulturze w kontekście doświadczeń międzynarodowych, oraz tekst Pauliny Szwed-Piestrzeniewicz, która skupiła się na modnym w ostatnich latach temacie organizacji festiwali.

W tym numerze zamieszczamy też wywiad z Maciejem Mazerantem, wydawcą „Purpose — Przedsiębiorczość w Kulturze”, który podzielił się doświadczeniami związanymi z zarządzeniem własną firmą. Rozmowę, jako pracę zaliczeniową w ramach podyplomowych studiów marketing kultury w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, przeprowadziła Barbara Fronczkowska.

Jak zawsze życzymy naszym czytelnikom ciekawej i inspirującej lektury.

Ilustracja na okładce: Tomasz Kaczkowski