Zdjęcia 1-10: Sebastian Zimmer
Wizualizacje "DCK oraz Ośrodek Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej" 11-12: Pracownia p. Reginy Kozakiewicz - Opałki
Zdjęcia 13-16: Wizualizacje Studio M. NIZIO