Maciej Mazerant

Temat aktualnego numeru magazynu został podjęty przez naszą redakcję nieprzypadkowo. Beatyfikacja Jana Pawła II, która miała miejsce w ostatnim miesiącu (maj 2011), stała się inspiracją do przeanalizowania artystycznych i ekonomicznych relacji między religią a kulturą, w tym sztuką. Temat okazał się trudny ze względu na złożoność tematyki, zachowawczość, jaka charakteryzuje przedstawicieli kościoła, ale także z powodu braku aktualnych, spektakularnych przykładów takiej współpracy. Czy jest to spowodowane brakiem zapotrzebowania, „rynku”, czy brakiem twórców, którzy mogliby na to zapotrzebowanie odpowiedzieć? Mamy nadzieję, że w aktualnym wydaniu „Purpose” znajdziecie choć częściową odpowiedź na to pytanie.

Na wstępie polecamy rozmowę z Ks. Ryszardem Knapińskim, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który w rozmowie z nami (dział „Wywiad”) podejmuje problem kompetencji przedstawicieli kościoła, które umożliwiałyby im świadome podejmowanie decyzji dotyczących mecenatu sztuki. Wątek ten kontynuowany jest w wywiadzie z Mateuszem Środoniem (dział „Kariera w kulturze”), który opowiada o wewnętrznej dyscyplinie pozwalającej mu precyzyjnie odpowiedzieć na potrzebę duchową, którą rozpoznaje w prośbie o dzieło sztuki religijnej. Artysta odpowiada również na pytanie, czy twórca powinien być częścią Kościoła, aby móc tworzyć dobrą sztukę kościelną.

W dziale „Analiza” nasz stały współpracownik – dr Artur Zaguła – przedstawia związki sztuki i religii. Udowadnia, że istnieją one od zawsze i we wszystkich kręgach kulturowych, wskazuje jednak na kryzys obecny w sztuce sakralnej. Opinię tę potwierdzają członkowie grupy The Krasnals (dział „Na marginesie”). Ich zdaniem artyści, którzy do tematów religii, śmierci i wartości uniwersalnych chcieliby się odnieść pozytywnie, skazywani są obecnie przez „środowisko artystyczne” na „obciach i potępienie”.

W aktualnym numerze poruszyliśmy również temat adaptacji obiektów sakralnych na potrzeby świeckie. Taki zabieg udał się grupie Merx and Girod Architects, która z ogromnym powodzeniem klasycystyczną świątynię w Maastricht przekształciła w księgarnię, o czym piszemy w dziale „Warsztaty”. Z kolei w „Przemysłach kultury” podjęliśmy temat włączania religii w przekaz reklamowy. Czy to się może opłacić? I jeżeli tak, to komu?

Ciekawym wątkiem w tym numerze „Purpose” jest włączanie do procesu popularyzacji wiary  wśród młodych ludzi, nowych narzędzi i mediów. W „Felietonie” swoją wizją tego procesu podzieliła się Anna Sosnowska – przedstawicielka stacji Religia.tv. Z kolei w dziale „Młoda kultura” twórcy akcji Blessed Night, opowiedzieli, dlaczego jako narzędzie uczczenia dnia beatyfikacji Jana Pawła II postanowili wykorzystać kluby i muzykę.