Jak przygotować się do stworzenia, zamówienia gadżetów odpowiadających specyfice prowadzonego przez nas biznesu, tematyce projektu, który chcemy wypromować, efektu marketingowego, jaki chcemy osiągnąć? W ostatnich latach firmy produkujące gadżety święciły triumfy szczególnie dzięki klientom z pieniędzmi unijnymi. Realizatorzy projektów finansowanych ze środków europejskich zapisywali we wnioskach aplikacyjnych działania promocyjne, które koncentrowały się głównie na produkcji i dystrybucji gadżetów, takich jak smycze, kubeczki, długopisy, torby, aktówki itd. Zadanie zostało zrealizowane, pieniądze z Unii wydane, więc w sprawozdaniach można było zapisać, że promocja projektu została przeprowadzona. 

Co jednak zrobić, aby gadżet rzeczywiście posłużył do osiągnięcia celu jaki założyliśmy sobie do w ramach realizowanego projektu a nie tylko markował działania promocyjne? Odpowiedzią na to pytanie jest dokładne rozpoznanie potrzeb grupy docelowej przekazu promocyjnego. Istotne jest również rozpoznanie potencjalnej liczby odbiorców, co umożliwi zaplanowanie odpowiedniego budżetu. Jest on wypadkową dwóch czynników – specyfiki produktu, który ma stać się gadżetem (w tym jego ceną), i liczby potencjalnych odbiorców. W przypadku projektów UE (wydatkowanie pieniędzy publicznych) decyduje przede wszystkim cena, co negatywnie odbija się na jakości, w tym jakości estetycznej czy jakości wykonania. Na szczęście sytuacja się zmienia. Widać to szczególnie na poziomie administracji rządowej w Polsce. Przykładem mogą być gadżety zamówione na potrzeby polskiej prezydencji przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy gadżety przygotowane przez projektantów na potrzeby promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zamówione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Przygotowanie odpowiedniego gadżetu to proces kreatywny, który wymaga współpracy projektanta z zamawiającym – w tym przypadku z osobą odpowiedzialną za promocję – ale i z osobami decydującymi o finansach i prowadzeniu zamówień. Zamawiający decyduje o wyborze projektanta, studia projektowego, firmy bądź określa wymagania dotyczące wyboru najodpowiedniejszej oferty. Z kolei odpowiednio przygotowany do współpracy projektant powinien posiadać zaplecze, dzięki któremu stworzenie serii gadżetów nie będzie problemem, a cena produktu będzie adekwatna do jakości.

W przypadku współpracy z projektantami musimy jednak zdawać sobie sprawę z utrudnień, którymi mogą być np. długi termin realizacji czy możliwość wyprodukowania ograniczonej liczby egzemplarzy. Nie możemy oczekiwać od projektanta produkcji gadżetów na masową skalę, ale za to możemy spodziewać się ich wyjątkowości. Unikatowy charakter produktu oraz umiejętne odpowiadanie na zapotrzebowanie odbiorcy wydaje się być kluczowe dla prowadzenia skutecznych działań promocyjnych z wykorzystaniem gadżetów.

Trwały, funkcjonalny, estetyczny gadżet wydaje się być idealnym narzędziem budującym wizerunek realizowanego przez nas projektu. Należy jednak pamiętać, że gadżet to tylko jedno z wielu narzędzi, które należy wykorzystać w prowadzonej kampanii a jego forma musi być spójna z kreacją budowanego przekazu promocyjnego.

Baza projektantów, rękodzielników gotowych do przygotowania gadżetów w oparciu o własną twórczość znajduje się w publikacji Hand Made by POKL

Tekst: Maciej Mazerant