Pozytywne działanie to domena przedsiębiorczych ludzi kultury, których zapał przeciwstawia się ogólnie panującemu marazmowi sfery urzędniczej, instytucjonalnej. Promowany model przedsiębiorczości opartej o nowe technologie, innowacje, kreatywność, pozostawia szerokie pole do popisu absolwentom uczelni technicznych. Jak w tej rzeczywistości odnajdują się ludzie z wykształceniem humanistycznym?
Jak co miesiąc, polecamy analizę dr Artura Zaguły, który pisze o tym, co zrobić, aby praca była źródłem przyjemności, a nie frustracji, jak ma to obecnie miejsce w świecie nastawionym na bezmyślną konsumpcję. W dziale „Przemysły kultury” prezentujemy artykuł Magdy Kubeckiej, która analizuje wdrażane na poziomie krajowym strategie i ich znaczenie dla rozwoju kultury w Polsce. Strategii owych nie da się jednak wdrożyć bez odpowiedniego zarządzania zmianą, dlatego w dziale „Warsztaty” przedstawiamy artykuł dotyczący zarządzania instytucjami kultury, przygotowany przez autora książki „Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury”, Mateusza Lewandowskiego. Kim są współcześni pozytywiści...? Tego dowiemy się z działu „Wywiad”, w którym prezentujemy rozmowę z przedstawicielami Fundacji Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski”, przyznającej coroczną nagrodę „Pozytywista roku”. Ponadto, w aktualnym numerze Purpose dział „Młoda kultura”, a w nim omówienie projektu „Młodzi Menadżerowie Kultury”, realizowanego z powodzeniem przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Na koniec prezentujemy dwa przykłady działających z pasją współczesnych pozytywistów. Pierwszym z nich jest łódzkie wydawnictwo Recto verso, które podjęło się wydania na gruncie polskim jednej z najważniejszych książek XX w. dotyczących projektowania graficznego – „Nowej typografii” Jana Tschicholda. Drugim przykładem jest historia gdańskiej pracowni mebli artystycznych „DIVADLO” i „sopockich pali”, które dzięki zapałowi i wytrwałości artystów z pracowni przeobraziły się w... Zdjęcia z tej przemiany znajdziecie w dziale „prezentacja”.

Zaletą działań w sferze kultury jest to, że praca jest przyjemnością, a ta z kolei może przynosić zysk. Praca taka może opłacać się głównie dlatego, że artysta-humanista działa w zgodzie ze swoim sumieniem, realizując to, co kocha, poświęcając się temu bez reszty... mam nadzieję, że w tym numerze magazynu dajemy tego dowody.

Tekst: Maciej Mazerant – Wydawca Purpose