Art_Inkubator

< powrót


< 8 / 30 >

Projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury oraz rewitalizację budynków pofabrycznych znajdujących się na terenie byłego kompleksu Karola Scheiblera, tak aby przygotować je do pełnienia zadań szeroko rozumianego Inkubatora działań kulturalnych, kreatywnych.