O Art_Inkubatorze można mówić w kontekście realizacji dwóch zadań, które tworzą jedną wspólną, merytoryczną całość.

Pierwsze zadanie jest fundamentem projektu. Są to działania rewitalizacyjne, w wyniku których powstanie materialna część inkubatora – biura, pracownie artystyczne i wieloprofilowa produkcyjna przestrzeń artystyczna, z której będą korzystać przyszli beneficjenci AI.

Drugie zadanie to już prowadzenie i zarządzanie inkubatorem, czyli instytucją otoczenia biznesu działającą nie dla zysku, pomagającą w wejściu na rynek przyszłym przedsiębiorcom, organizacjom trzeciego sektora i artystom.

Projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury oraz rewitalizację budynków pofabrycznych znajdujących się na terenie byłego kompleksu Karola Scheiblera, tak aby przygotować je do pełnienia zadań szeroko rozumianego Inkubatora działań kulturalnych, kreatywnych.