Czym jest dla nas Polaków Unia Europejska? Czy umiemy korzystać z możliwości, jakie daje nam członkostwo w niej? Czy wiemy, w jaki sposób środki unijne mogą wpłynąć na rozwój kultury w naszych regionach?

Wiemy o tym, że dają one szansę na rozwój gospodarczy, społeczny i kulturalny. Wiemy, ponieważ przekonują nas do tego euroentuzjaści, a ze środków unijnych korzystają firmy prywatne oraz instytucje państwowe. Jednak wiele jest jeszcze do zrobienia, ponieważ cały czas za mało jest tego typu inicjatyw. W projekcie „Kulturalnie do celu” przez miesiąc, cyklicznie, będziemy prezentować materiały, dotyczące kondycji kultury w regionie łódzkim w minionym roku — pierwszym roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

O środki unijne starać się może każdy, kto ma pomysł na projekt. My pomysł mieliśmy. Musieliśmy tylko wytypować programy, w których moglibyśmy wziąć udział. Jako redaktorzy nowego medium złożyliśmy wniosek do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w ramach Konkursu Media 2005 i... udało się. Radość i satysfakcja były ogromne, ponieważ każdy lubi czuć się doceniony. Dzięki dotacji mogliśmy uruchomić w naszym magazynie forum dyskusyjne, przeprowadzić akcję promocyjną, a przede wszystkim — rozpocząć realizację projektu kulturalnego, który naszym zdaniem może mieć wpływ na dalsze losy kultury regionu. Efekty naszej pracy będą mogli Państwo śledzić na naszej stronie systematycznie do końca maja.

Jesteśmy entuzjastami wszystkich projektów, które mogą wpłynąć na światopogląd kulturowy Polaków. Ostatnio coraz częściej słyszymy o nowych inicjatywach kulturalnych. Kulturą zajmują się nie tylko organizacje do tego powołane — swoje miejsce w kulturze znajdują również firmy komercyjne. Często też zdarza się, że to właśnie one działają prężniej i na większą skalę. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzią jest — odwaga. Przedstawiciele firm mają bowiem większą odwagę w podejmowaniu decyzji, potrafią do projektu podejść marketingowo, komercyjnie. Ich decyzje na ogół okazują się trafne i w pełni przekładają się na sukces. Sukces kulturalny.

W takim sukcesie pomóc mogą właśnie środki unijne. I choć niestety trzeba przygotować się na dużą liczbę papierków, które trzeba wypełnić, nie wolno przestraszyć się unijnej biurokracji. Trzeba zmienić swoje podejście i zgodnie z tym, co powiedział ostatnio Maciej Mazerant w Radiu Łódź w programie „Brukselka” — „próbować cały czas, ponieważ trening czyni mistrza, a nasze wysiłki w końcu muszą zostać uwieńczone sukcesem”. Katarzyna Nowakowska jako zawodowy PR-owiec, mówi, że: "Unia Europejska od początku procesu integracji wspiera ideę zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach życia społecznego — nie tylko na płaszczyźnie ekonomicznej, ale także na społecznej i kulturowej. Wzmocnieniu pozycji państw członkowskich służą, inicjowane przez władze UE, programy wspólnotowe. Mogą w nich uczestniczyć kraje, resorty rządowe, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz osoby prywatne. Zgłaszane w ich ramach projekty kulturalne, będące wizytówką organizatorów, miasta, regionu, mogą stać się także sposobem na zbliżenie w ramach różnorodności kultur naszego kontynentu."

Mamy nadzieję, że efekty naszej pracy przy projekcie „Kulturalnie do celu” pomogą także Państwu w realizacji projektów regionalnych.

Wyraź swoją opinię na FORUM