Wideo

Magazyn Purpose

Kreatywni Samozatrudnieni

Projekt „Kreatywni samozatrudnieni” to przedsięwzięcie informacyjne mające na celu promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnienie dobrych praktyk, tj. osób i firm odnoszących sukces zawodowy w sektorze kultury i przemysłach kreatywnych. Dzięki projektowi systematycznie wśród przedstawicieli świata kultury wzrasta wiedza na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania wsparcia na jej założenie i prowadzenie.

Projekt otrzymał główną nagrodę „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010" w konkursie „Dobre Praktyki EFS" organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zobacz stronę projektu: www.kreatywnisamozatrudnieni.pl

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

PURPOSE

Patronat Purpose

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

PURPOSE

Aktualności

Patronat Purpose

Patronat Purpose

Patronat Purpose

PURPOSE creative

Purpose Pleasure

Patronat Purpose

Pleasure

Magazyn Purpose

Magazyn Purpose nr 56.

Magazyn Purpose nr 56.

Magazyn Purpose nr 58.

Magazyn Purpose

Magazyn Purpose

  1 2

Wideo

Dział WIDEO to miejsce do prezentowania filmów dokumentujących wydarzenia PURPOSE. Docelowo dział ten przekształci się w kanał tematyczny dotyczący przedsiębiorczości w kulturze i przemysłów kreatywnych. Prezentowane będą w nim materiały przygotowane w ramach wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych, dla których punktem wspólnym jest przedsiębiorczość ich twórców. W dziale będziemy prezentować również zapowiedzi wydarzeń i filmy promocyjno-reklamowe dotyczące projektów realizowanych przez naszych partnerów i czytelników.

POLECAMY