Wideo

Patronat Purpose

MyŚląsk - festiwal artystyczny

Projekt MyŚląsk to trzydniowy festiwal kulturalny, w ramach którego odbędzie się szereg konkursów artystycznych m.in. na: film krótkometrażowy, felieton, fotografię, występ teatralny i kabaretowy, a także przegląd zespołów muzycznych. Planujemy również przeprowadzenie happeningu i konferencji prasowej. Zamierzamy zorganizować pokaz filmowy połączony z debatą oraz występ sławnego artysty muzyka związanego z regionem.
Całość programu kierujemy głownie do młodzieży licealnej i studenckiej, bo to ona będzie miała wpływ na kształtowanie wizerunku regionu. Wierzymy, że dzięki projektowi „MyŚląsk” i odbywającemu się w jego ramach festiwalowi kulturalnemu, nie tylko rozsławimy naszą małą ojczyznę, ale i odkryjemy śląski skrawek naszej duszy.

Strona festiwalu

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

PURPOSE

Patronat Purpose

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

Kreatywni Samozatrudnieni

PURPOSE

Aktualności

Patronat Purpose

Patronat Purpose

Patronat Purpose

PURPOSE creative

Purpose Pleasure

Patronat Purpose

Pleasure

Magazyn Purpose

Magazyn Purpose nr 56.

Magazyn Purpose nr 56.

Magazyn Purpose nr 58.

Magazyn Purpose

Magazyn Purpose

  1 2

Wideo

Dział WIDEO to miejsce do prezentowania filmów dokumentujących wydarzenia PURPOSE. Docelowo dział ten przekształci się w kanał tematyczny dotyczący przedsiębiorczości w kulturze i przemysłów kreatywnych. Prezentowane będą w nim materiały przygotowane w ramach wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych, dla których punktem wspólnym jest przedsiębiorczość ich twórców. W dziale będziemy prezentować również zapowiedzi wydarzeń i filmy promocyjno-reklamowe dotyczące projektów realizowanych przez naszych partnerów i czytelników.

POLECAMY