Felieton

Tworzyć na nowo, czy rewitalizować?


  Liczne programy dotacyjne i rozwojowe zakładają dziś raczej tworzenie na nowo niż rewitalizację istniejących miejsc pracy lub zakładów. W większości programów warunkiem preferencyjnym dla starającego się o dofinansowanie jest nie tylko innowacyjność przedsięwzięcia, ale również tworzenie nowych miejsc pracy.

Korzyścią rewitalizacji produktu czy całej działalności firmy jest przede wszystkim jej historia, dotychczasowa działalność, tożsamość i ogólne know-how. Przy tworzeniu od nowa nie możemy się do tego odwoływać, możemy odnieść się jedynie do ewentualnego doświadczenia osób pracujących wcześniejszych w innych firmach. Chociaż pojęcie ‘rewitalizacja’ odnosi się w szczególności do zmian, których celem jest nadanie budynkom i obiektom kształtu najbliższego ich pierwotnemu stanowi, często z jednoczesnym przypisaniem im nowoczesnych funkcji, to termin ten można odnieść również do przedsiębiorstw.

Rewitalizacją w takim rozumieniu nazywać będziemy ‘rebranding’ firmy, zarówno w ramach systemu identyfikacji wizualnej, jak i w zakresie zmiany oferty. W obu przypadkach warto zwrócić uwagę na to, że w przypadku rewitalizacji działamy w zakresie wcześniej istniejących struktur i staramy się dążyć do tego, aby ich nie wymieniać, a raczej je modyfikować, przystosowywać do nowych warunków. Pracownicy takiej firmy będą raczej nakłaniani do rozwoju niż wymieniani na innych, już posiadających wymagane umiejętności.

Korzystne są jednak obie opcje — zarówno rewitalizowanie, jak i tworzenie od nowa. Tworzenie nowych miejsc pracy jest wartością zwłaszcza dla osób niezwiązanych wcześniej z innymi firmami, organizacjami. Rewitalizowanie firm daje nowe perspektywy i możliwości osobom wcześniej działającym na rynku pracy.

Projektem, który najlepiej wpisuje się w pojęcie rewitalizacji przedsiębiorstw jest z pewnością Europejski Fundusz Społeczny. Został on stworzony nie tylko po to, aby redukować różnice w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich oraz regionach UE, ale także by wesprzeć firmy i ich pracowników oraz przygotować ich do stawienia czoła nowym, globalnym wyzwaniom.

Tekst: Ewelina Anna Noga, kariera.com.pl
 


nr 57 Maj 2010

temat numeru:

REWITALIZACJA


Zobacz numery archiwalneArtykuł
Od redakcji - Redakcja Purpose

Wywiad
Społeczna odpowiedzialność biznesu - rozmowa z Fabianem Adaszewskim z Fundacji All For Planet, Agnieszka Furmańczyk

Prezentacja
Zielone podwórka

Analiza
Rewitalizacja i ponowoczesność - Artur Zaguła

Kariera w kulturze
Bradford - od nitki do sieci - Karolina Kurek

Przemysły kultury
Wykluczamy wykluczenie - Maciej Mazerant

Warsztaty
Sant Julia de Loria w Andorze - Anne Fairfax i Richard Sammons, tłumaczenie Agnieszka Furmańczyk

Młoda kultura
Fabryki tworzą naszą tożsamość - rozmowa z założycielami stowarzyszenia Fabrykancka, Maja Ruszkowska-Mazerant

Felieton
Tworzyć na nowo, czy rewitalizować? - Ewelina Anna Noga, kariera.com.pl

Na marginesie
RE: WITALIZACJA - Paulina Szwed-Piestrzeniewicz