Inkubator Kultury, Warsztaty Kultury w Lublinie to projekt mający na celu podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy oraz jakości działania podmiotów z sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. To innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze, gdzie założenia pracy medialabowej zostają przeniesione na obszar kreowania projektów miękkich oraz nowatorskich rozwiązań dla kultury.

Dzięki dostarczaniu najbardziej aktualnych danych na temat sektora kultury oraz budując płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń, Inkubator daje możliwość rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym w obszarze kultury. Ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury.

Inkubator Kultury składa się z następujących modułów:
Inkubator Animacji Kultury – odbywający się raz do roku kilkumiesięczny kurs dla pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w sektorze kultury. Regularne weekendowe warsztaty tworzą system kształcenia pozaformalnego, zorganizowany na kształt studiów podyplomowych. Szczególny nacisk kładzie się na wdrażanie nowych wzorców i standardów w obszarze zarządzania kulturą i animacji kultury.
Kursy Kultury – Otwarte Warsztaty Inkubatora Kultury – to branżowe szkolenia z obszaru kultury skierowane do osób nieuczestniczących w całości projektu Inkubator Kultury.
Kultura jest gdzie indziej – Spotkania Otwarte Inkubatora Kultury – podczas spotkań prezentowane są zagadnienia dotyczące jak najszerszego spektrum działań kulturalnych. Spotkania mają za zadanie dostarczać inspiracji, przyczyniając się do nawiązywania przez środowiska lubelskie kontaktów z interesującymi partnerami z Polski i świata.

Inkubator Kultury stanowi odpowiedź na niedoskonałość systemu kształcenia pracowników sektora kultury, który jest wciąż zbyt mało praktyczny w konfrontacji z potrzebami współczesnego rynku oraz opiera się na tradycyjnych metodach edukacyjnych, które bazują na przekazywaniu wiedzy ex cathedra. Stanowi też możliwość regularnego kontaktu z branżą dla osób, które swą edukację zakończyły już jakiś czas temu.

Mając taką świadomość, Warsztaty Kultury chcą prowadzić nieustanny dialog, łącząc doświadczenia uczestników projektu oraz praktyków wywodzących się z najlepszych ośrodków zajmujących się zarządzaniem w kulturze i realizacją projektów kulturalnych, przedsiębiorców kreatywnych, specjalistów w poszczególnych obszarach związanych z codzienną pracą w sektorze kultury.

Dotąd w ramach Inkubatora Animacji Kultury udało się kompleksowo przeszkolić 81 osób. W roku 2013 realizowana jest 4. edycja projektu, w której udział bierze kolejnych 31 osób.

W 2012 roku do programu wprowadzone zostały zajęcia z zakresu audience development. O swoich doświadczeniach związanych z udziałem w projekcie i kontakcie z koncepcją budowania publiczności opowiadają uczestnicy zeszłorocznej edycji Inkubatora.

Pierwsze spotkanie członków Lubelskiej Sieci Współpracy Kulturalnej, fot. Marcin Butryn


Daniel Arbaczewski, Teatr Andersena w Lublinie


Metoda audience development nie daje gotowych wzorców do wykorzystania w codziennej pracy. Daje za to wielkiego kopniaka do działania i zostawia głowę pełną pytań. Odpowiedzi rodzą się długo po zakończeniu szkoleń, ale to właśnie ten worek otwartych pytań jest najważniejszy. Wymiana myśli, która następuje pod okiem moderatorów, daje możliwość spojrzenia na swoje dotychczasowe działania krytycznym okiem, ale też zwiększa świadomość tego, ile rzeczy robimy dobrze. Bo rozwój widowni nie oznacza tylko ratowania skostniałych instytucji czy tych, których siedziby świecą pustkami. W przypadku Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, w którym mam przyjemność pracować, trudno mówić o braku widza. Gramy rocznie kilkaset spektakli praktycznie przy pełnej widowni. I miło słyszeć, że do „Andersena” trudno się dostać. To naprawdę cieszy. Więc po co rozwijać widownię? Po to, żeby i widzom, i nam było wygodniej, ciekawiej i bardziej nowocześnie. Żeby wychować sobie widza świadomego, krytycznego, ale też wrażliwego i czującego się u nas jak w domu. Żebyśmy nie musieli korzystać z tanich komercyjnych chwytów, ale też nie bali się nazywać widza klientem, a działań wokół niego – dobrym marketingiem. W końcu po to, aby w całej zabawie, w naszym przypadku w teatr, mieć coraz większą frajdę z tego, że widzów jest wielu, a my wciąż możemy nazywać siebie instytucją artystyczną.

Aleksandra Iwańska – Wiceprezes Zarządu. Fundacja T.E.A.M. Teatrikon, od 2010 roku realizuje w Lublinie działania z zakresu rozwoju twórczości, edukacji i animacji młodzieży w wieku 16–30 lat
 
Udział w warsztatach audience development w ramach Inkubatora Kultury 2012/2013 znacząco wpłynął na sposób działania Fundacji. Warsztaty uświadomiły nam, jak ważne jest precyzyjne zdefiniowanie, a co za tym idzie poznanie swojej grupy odbiorców, oraz w konsekwencji jasne określenie misji, wizji i celów organizacji z uwzględnieniem interesów naszej grupy docelowej. Przekładając to na przykłady – po warsztatach AD została ustalona i spisana misja i wizja organizacji, przeprowadziliśmy analizę SWOT i TOWS, a co najważniejsze, w 2012 roku podjęliśmy się zadania przeprowadzenia badań jakościowych oceny, potrzeb i uczestnictwa lubelskich licealistów w kulturze – czyli jednej z naszych głównych grup docelowych. Badania pozwoliły nam spojrzeć na lubelską kulturę oczami naszych odbiorców, a tym samym kreować projekty bardziej dostosowane do ich potrzeb.

Damian Kozyrski – Dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury

Instytucją kieruję od 2010 roku – KDK jest Samorządową Instytucją Kultury Miasta Krasnystaw. Powstał w 1953 roku, a w 2012 roku został wyremontowany za prawie 10 mln zł, z czego 7 mln zł dofinansowała Unia Europejska. Jesteśmy nowoczesnym domem kultury otwartym na współpracę i potrzeby lokalnej społeczności. Od 2010 roku jesteśmy w ministerialnym programie „Dom Kultury+” oraz aktywnie korzystamy z programu „Teatr Polska”. Naszą misją jest pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

Udział w Inkubatorze to dla mnie niezwykle cenne doświadczenie, dzięki któremu zdobyłem wiele nowych informacji, które mogę wykorzystywać w codziennej pracy. Szczególnie istotne okazały się te z zakresu audience development. Dziś umiemy lepiej aktywizować odbiorców wokół naszych działań. Budujemy również relacje z publicznością i wciągamy ją w tworzenie naszej oferty. Efekty naszej pracy są już widoczne, np. w ofercie teatralnej – rok temu liczba widzów na spektaklach nie przekraczała 60 osób, a dziś na każdym spektaklu jest około 140 osób.