Fundacja Impact promuje w Polsce koncepcję audience development. Audience development, czyli budowanie, rozwój publiczności to wywodząca się z państw anglosaskich metoda, a właściwie model funkcjonowania stawiający odbiorcę w sercu działań organizacji instytucji kultury. Działania promocyjno-marketingowe wynikają więc bezpośrednio z wizji i misji organizacji oraz są z nimi spójne.

Audience development to marketing sztuki, który wychodzi daleko poza „sprzedaż wydarzeń“ – ma za zadanie aktywizować społeczność wokół działań organizacji, budować relacje z publicznością, animować i rozwijać jej zainteresowania. Chodzi więc zarówno o powiększanie widowni projektów, jak i poznanie oraz budowanie jej potrzeb. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej.

Widownią są wszyscy odbiorcy działań organizacji zajmujących się kulturą i sztuką: goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, partnerzy i sponsorzy.

W latach 2011–2013 Fundacja Impact pracowała z ponad 200 polskimi instytucjami i organizacjami wspierając procesy budowania ich publiczności.

Lokalni partnerzy to: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie w Łodzi, Fabryka Sztuki w Łodzi, Warsztaty Kultury w Lublinie.
Projekt uzyskał wsparcie finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej na: www.rozwojwidowni.pl