W Polsce nastał bum na tworzenie inkubatorów, powstają  inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory akademickie, inkubatory wiedzy.  Menadżer kultury, idący z duchem czasu powinien doceniać funkcję inkubatora jako  instytucji w ramach, której można tworzyć podmioty przydatne z punktu widzenia  zarządzanej przez niego instytucji.

Inkubator to instytucja wspierająca w wejściu na rynek przyszłych przedsiębiorców i ich pomysł na biznes. Zapewnia infrastrukturę lokalową, (np. wydzielone miejsce do pracy), sprzętową (np. faks, telefon, Internet) oraz administracyjną (np. księgowość, doradztwo prawne), jest swoistego rodzaju parasolem ochronnym dla nowo powstających pomysłów biznesowych oraz ich twórców. Przyszły przedsiębiorca trafiając do inkubatora nie musi koniecznie posiadać "uruchomionej" działalności gospodarczej, inkubator daje mu umocowanie prawne w ramach, którego może on wdrażać swój pomysł oraz prezentować go potencjalnym klientom. Instytucja ta, w swojej ofercie powinna zawierać ponadto doradztwo w zakresie marketingu, pozyskiwania środków finansowych np. z UE, wsparcia w zakresie badania rynku, itp.

Przykładem ilustrującym najprostszy model inkubacji jest tworzenie np. w ramach muzeów infrastruktury handlowej, wydawniczej, gastronomicznej. Na świecie są to sprawdzone sposoby aktywizacji ludzi, którzy tworząc produkt kultury bądź usługi kulturalne, tworzą firmy, w których znajdują zatrudnienie. Biorąc pod uwagę doświadczenia krajów Unii Europejskiej, jak również Stanów Zjednoczonych, Kanady funkcjonowanie na rynku inkubatorów jest efektywne i opłacalne.

Wzorcowymi przykładami firm, które wykluły się z inkubatora i tworzą produkty w oparciu o doświadczenia i umiejętności przedstawicieli świata kultury są firma DELL, która oprócz technologii informatycznych wykorzystuje wzornictwo przemysłowe w produkcji np. monitorów, palmtopów (wzornictwo przemysłowe część przemysłów kultury) czy łódzka firma AMG.NET, twórca rozwiązań internetowych dla między innymi BRE banku, mBanku (produkcja internetowa jest zaliczana do działań z obszaru przemysłów kultury - nowe media).

Aktualnie w Polsce dostrzeżono potrzebę rozwoju instytucji inkubatora, który staje się alternatywą dla funkcjonowania firmy na rynku w okresie pierwszego roku jej działalności. Rodzą się inicjatywy, dzięki którym student, który nie był w stanie rozpocząć swojej aktywności biznesowej bez zaciągnięcia ogromnego kredytu na opłacenie składek na ZUS, wynajęcie i wyposażenie biura, administrację, oraz tak ważny marketing i promocję, może realizować swój pomysł na biznes.

Jedną z takich inicjatyw wychodzącą naprzeciw problemom i potrzebom młodych ludzi jest uruchomiona przez Studenckie Forum Business Center Club ogólnopolska akcja pt. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Akcja ta, ma umożliwić studentom, absolwentom uczelni ekonomicznych, jak i technicznych, zakładanie firm i wdrażanie pomysłów biznesowych. Mecenasami projektu są Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Narodowy Bank Polski, Eurobank, sponsorami zaś między innymi Fabryka Mebli Forte. Tą ciekawą inicjatywę wspierają media ogólnopolskie między innymi - Businessman Magazine, Wprost, Rzeczpospolita, Polskie Radio PR 1, TVP 1, pracuj.pl.

Kolejną inicjatywą już bezpośrednio związaną z kulturą jest Inkubator Przedsiębiorczości Kulturalnej. Agencja European Culture Consulting - Culture Factory wspólnie z partnerami Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi, Regionalną Izbą Gospodarczą - Łódź, Stowarzyszeniem Promocji Studenckiej, Urzędem Miasta Łodzi, Uniwersytetem Łódzkim wypracowała projekt aktywizacji przedsiębiorczej studentów oraz absolwentów uczelni, wydziałów humanistycznych w obszarze kultury i przemysłów kultury. Projekt ten ma stać się impulsem do tworzenia w Łodzi małych i średnich przedsiębiorstw, jak również organizacji nienastawionych na zysk (trzeci sektor) działających na rzecz rozwoju gospodarczego w oparciu o bogate, aczkolwiek niedoceniane zasoby intelektualne oraz różnorodność kulturową miasta.

Biorąc pod uwagę trendy światowe, zainteresowanie władz lokalnych, centralnych, mediów oraz sponsorów instytucja inkubatora może sprawdzić się w realiach gospodarczych Polski. W jaki sposób ludzie kultury i młodzi biznesmeni będą umieli wykorzystać to narzędzie przekonamy się już wkrótce. Jedno jest pewne, kultura oraz przemysły kultury to ogromny potencjał finansowy, charakteryzujący się dynamicznym wzrostem, który czeka cały czas na zagospodarowanie.