W dniach od 28 do 30 lipca Muzeum Regionalne w Bełchatowie na trzy dni stanie się domem dla szesnastoosobowej grupy artystów i, co najważniejsze, dla mieszkańców miasta oraz wszystkich spragnionych Sztuki.

Festiwal odbędzie się w położonym w centralnej części miasta zabytkowym dworku szlacheckim, gdzie mieści się obecnie Muzeum Regionalne. Późnobarokowy dworek był siedzibą znamienitych rodów szlacheckich związanych z Bełchatowem, Rychłowskich, Kaczkowskich oraz Hellwigów. Po II wojnie światowej mieszkał w nim znany lekarz i poeta Wacław Olszewski. Pierwotnie parterowy zbudowany na planie  prostokąta, w XIX wieku był dwukrotnie rozbudowany. Obecną formę architektoniczną uzyskał po remoncie w 1998 roku. Od tego czasu stanowi siedzibę Muzeum Regionalnego w Bełchatowie. Budynek otoczony jest  uroczym parkiem utrzymanym w stylu francuskim, przez który przepływa rzeka Rakówka.

Decyzja o wyborze Muzeum jako miejsca dla Festiwalu zapadła zupełnie naturalnie podczas jednej z rozmów z obecnym Dyrektorem tego obiektu - artystą plastykiem, panem Jackiem Niewieczerzałem. Wydało nam się oczywiste, że Festiwal dzisiaj prezentujący muzykę, malarstwo, fotografię, grafikę, a w perspektywie zmierzający  również ku innym dziedzinom sztuki, musiał znaleźć odpowiednie do tego miejsce. Dla nas tym miejscem jest przesiąknięta historią wielu radosnych, ale też tragicznych chwil w dziejach rodów szlacheckich oraz miasta, siedziba Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.

Pomysł Festiwalu Młode(j) Sztuki zrodził się pod wpływem dwóch bodźców. Z jednej strony była to chęć zainicjowania wielkiego wydarzenia kulturalnego w rodzinnym mieście, dla społeczności szczególnie mi bliskiej, pozbawionej publicznego obcowania ze sztuką przez wielkie „S”. Z drugiej zaś była to osobista potrzeba zorganizowania spotkania dla młodych artystów reprezentujących różne kierunki sztuki, wymiany myśli i poglądów charakterystycznych dla tak różnych środowisk artystycznych, wreszcie wyjścia na zewnątrz - promocja i pokazanie ich dokonań możliwie najszerszemu gronu odbiorców. W sztuce olbrzymie znaczenie ma wzajemne przenikanie się doświadczeń i osiągnięć różnych środowisk artystycznych. Wielka muzyka nie istniałaby bez wielkiego malarstwa czy wielkich dzieł literackich. Wymiana myśli między ludźmi różnych środowisk pobudza zmysły,  uwrażliwia duszę, jest motorem nowych działań – aktu twórczego, i w ten sposób ożywia szeroko pojętą sztukę. Festiwal, w którym przez prezentację własnych dokonań następuje wzajemna wymiana myśli artystów, ich spotkanie z odbiorcami, ukazywanie sztuki jako przystępnej i odpowiedniej dla każdego tak, by uwrażliwiać i budzić w odbiorcach głód sztuki,  to jest, uważam, odpowiednia droga, którą powinien podążać Festiwal Młode(j) Sztuki w Bełchatowie.

W I edycji Festiwalu weźmie udział szesnastu młodych artystów z różnych miast i różnej profesji. Będziemy mogli posłuchać wspaniałego śpiewu Ewy Wlazłowskiej, Piotra Płuski z brzmieniem fortepianu Janusz Florczyka, dźwięków  gitary klasycznej Pawła Wlazło, skrzypiec wybitnego artysty – Jacka Ropskiego z towarzyszeniem fortepianu Wojciecha Kubicy, czarujących klimatów tworzonych przez zespół Fourth Floor. Muzyka w połączeniu z kolorami obrazów, fotografii, z kreską grafik znamienitych artystów polskich Akademii Sztuk Pięknych, w ciągu trzech dni wypełni wnętrza i ogrody muzealne.

W małych społecznościach brakuje nam inicjatyw kulturalnych na wysokim poziomie. Skutki pustki, jaka tworzy się w wyniku tego niedoboru są widoczne gołym okiem w licznych patologiach, co gorsza coraz częściej wśród młodych ludzi. Nie poddawajmy się i twórzmy kult miłości do Sztuki.  W ten sposób tworzymy właściwe podłoże dla egzystencji kolejnych pokoleń, tworzymy źródła, z których być może kiedyś wypłyną osobowości na miarę Chopina, Mickiewicza, Szymanowskiego, Witkiewicza.

Zapraszam wszystkich gorąco do udziału w Festiwalu. Chciałbym, by w ciągu tych trzech dni powstało coś, o czym będziemy długo pamiętać. Byśmy wspólnie zrozumieli, że tworzymy rzeczywistość nie dla siebie, tylko dla kolejnych pokoleń. By idea Festiwalu unosiła go ponad wszelkimi podziałami. I oby sprawdziły się słowa Prezydenta Miasta Bełchatowa pana Marka Chrzanowskiego: „głęboko wierzę, że (...) Festiwal Młode(j) Sztuki wejdzie na stałe w harmonogram wydarzeń kulturalnych Bełchatowa”.

http://www.festiwalmlodejsztuki.com