Uniejów jako pierwszy w regionie łódzkim rozpoczął tworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z myślą między innymi o 21 mln turystów, którzy potencjalnie odwiedzą nasz kraj w ramach Euro2012.

Wśród wielu funkcji kompleksu znajdzie się: rekreacyjna (park tematyczny historia „na żywo”), rozrywkowa (imprezy typu turnieje rycerskie, koncerty muzyki dawnej, biesiady średniowieczne, przeglądy teatralne, rewia konna), edukacyjna (interaktywne zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów), zdrowotna (łaźnie termalne, hipoterapia), szkoleniową (konferencje i spotkania integracyjne dla firm i instytucji) oraz turystyczna (atrakcja turystyczna).

Marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak, pytany przez redaktora Radia Łódź o to, czy „Gród rycerski i rycerze to dobry sposób na rozwój miasta i przyciągnięcie środków z Unii Europejskiej”, stwierdził, że „Uniejów jest przykładem, jak we właściwy sposób połączyć historię z nowoczesnością”.

Nam o projekcie opowiada Pan Marcin Pamfil, koordynator projektu Wrota Czasu.

Czym są Wrota Czasu?

Wrota Czasu to program wybudowania w Uniejowie kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego, na który będą się składać obiekty z różnych epok historycznych, w których odwiedzający będą mogli uczyć się o życiu naszych przodków, a zarazem dobrze się bawić. W pierwszym etapie, do czerwca 2008 r., wybudowany zostanie XV-wieczny kasztel pn. „Castrum Antiqum”.

Dlaczego projekt Wrota Czasu znalazł się w obrębie Państwa zainteresowań i w jaki sposób jego realizacja może przyczynić się do promocji miasta?

Koncepcja wybudowania w Uniejowie tego kompleksu bardzo dobrze wpisuje się w klimat miasteczka o bogatej 900-letniej historii i wynika ze współpracy samorządu Uniejowa z bractwem rycerskim „Signum Temporis”. Celem jest jak najpełniejsze wykorzystanie atrakcji, jakie niesie ze sobą historia i współczesny ruch rycerski. Będzie to przedsięwzięcie unikalne w skali kraju i przez to promujące Uniejów.

Realizujecie Państwo różnego typu przedsięwzięcia, w tym projekt budowy basenów termalnych. W co bardziej opłaca się inwestować — w infrastrukturę kulturalną, czy zdrowotną, rekreacyjno-sportową?

Na obecną chwilę większość tych przedsięwzięć jest jeszcze realizowana i trudno obecnie odpowiedzieć, w jakiego typu z nich najlepiej inwestować. Najbardziej opłacalna wydaje się infrastruktura rekreacyjna. W Uniejowie łączy się ze sobą projekty rekreacyjno-sportowe (takie jak budowa kompleksu basenów napełnianych wodą termalną czy budowa boisk sportowych) z projektami kulturalno-rekreacyjnymi (jak rewaloryzacja zabytkowego parku zamkowego i budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego Wrota Czasu w Uniejowie — I etap: „Castrum Antiqum”).

Projekt Wrota Czasu jest finansowany ze środków unijnych. Proszę powiedzieć, z jakich programów i w jaki sposób pozyskaliście Państwo pieniądze na tę inwestycję?

Pierwszy etap budowy kompleksu Wrota Czasu w Uniejowie realizowany jest przy dofinansowaniu przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie. Projekt został zakwalifikowany do realizacji z dofinansowaniem środków UE w wyniku wyboru przez Zarząd Województwa Łódzkiego w przeprowadzanym konkursie. W ocenie merytorycznej dokonanej przez ekspertów projekt „Castrum Antiqum” otrzymał spośród projektów w swojej kategorii najwyższą ocenę — 94,87% punktów na 100% możliwych.

Czy środki unijne to dobry sposób na wsparcie inwestycji z obszaru kultury? A jeśli tak, to dlaczego? Czy są to pieniądze trudne do zdobycia?

Środki unijne są dobrym sposobem na wsparcie inwestycji z każdej dziedziny, w tym również kultury. Napływ dodatkowych środków inwestycyjnych z Unii Europejskiej pobudza rozwój każdego obszaru, w który są one kierowane. Obecnie po 3 latach funkcjonowania w Polsce funduszy unijnych pozytywne efekty są już dobrze widoczne. Z uwagi jednak na to, że tych środków jest znacznie mniej niż potrzeb występujących w naszym kraju, konkurencja jest bardzo duża i tylko bardzo dobre projekty mają szansę na otrzymanie dofinansowania.

Co mogą Państwo poradzić innym gminom, które chcą inwestować w kulturę środki z UE?

Jest to bardzo dobry i skuteczny sposób na rozwój. Życzymy wszystkim jak najlepszych i zwycięskich projektów, a następnie ich skutecznej realizacji.