Czy projekty badawcze to dobry sposób na poznanie społeczeństwa? Do czego urząd marszałkowski może wykorzystać materiał z takiego projektu? W jaki sposób można połączyć własne cele z celami ogólnopolskimi czy ogólnoeuropejskimi? O projekcie „Poza tolerancję — postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej” mówi Pani Edyta Jurkiewicz, kierownik Referatu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt „Poza tolerancję — postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej” realizowany jest przez województwo podlaskie. Proszę powiedzieć, kto jest pomysłodawcą projektu i dlaczego projekt badawczy.

Pomysł realizacji projektu jest wynikiem wspólnej pracy Urzędu Marszałkowskiego oraz pracowników naukowych z Uniwersytetu w Białymstoku. Jako urząd zdecydowaliśmy się na projekt badawczy m.in. po to, by uzyskać materiał, dane do dalszej pracy w planowaniu działań edukacyjnych oraz działań w zakresie animacji kulturalnej, prowadzących do wskazania pozytywnej roli różnicy kulturowej.

Dlaczego młodzież?

Wybór grupy badawczej nie jest przypadkowy, ma to być młodzież w wieku 19–24 lata, która w najbliższej perspektywie będzie kształtowała kierunki życia społeczno-gospodarczego naszego kraju, regionu oraz decydowała o nich.

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską. Czy łatwo jest jednostce samorządowej starać się o środki UE?

Jest to proces bardzo skomplikowany, ale w żaden sposób nie dyskwalifikuje jednostki samorządu terytorialnego.

Jakie znaczenie dla Państwa ma to, że projekt jest włączony do programu Roku Europejskiego Dialogu Międzykulturowego?
 
Informacja o tym, że rok 2008 będzie Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego bardzo nas ucieszyła, m.in. dlatego, że województwo podlaskie jako jeden z priorytetów w zakresie polityki kulturalnej stawia sobie współpracę z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi nasze województwo oraz wspieranie ich działalności. Podlaskie należy też do województw najbardziej zróżnicowanych pod względem etnicznym i religijnym. Z tego powodu zmobilizowaliśmy instytucje, organizacje z naszego regionu do aplikowania o środki na realizację projektów w ramach ERDM, czego efektem są 3 projekty realizowane w województwie podlaskim na 13, które otrzymały dofinansowanie w naborze krajowym.

Projekt ten jest wstępem do kolejnych — jakich?

Efekty badań mają nam dać podstawy do dalszej pracy oraz organizacji działań edukacyjnych i przedsięwzięć kulturalnych. Jakie to będą działania i czy będą konieczne, dowiemy się po przeprowadzeniu badań i sporządzeniu raportu.

W duchu Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego organizują Państwo w październiku IV Sympozjon z cyklu „Warto zapytać o kulturę”  pt. „Inny — Obcy — Swój”. Czy może Pani powiedzieć coś więcej o tym projekcie?

Będzie to publiczna debata i dialog z udziałem autorytetów z kraju i z zagranicy zajmujących się tą problematyką (prof. Barbara Skarga, prof. Elżbieta Czykwin, prof. Magdalena Środa, Waldemar Janda, Brian Scott, Feliks Gawin z Grodna, Linas Vildziunas i Halina Kobeckaite z Litwy), przedstawicieli mniejszości narodowych i wyznaniowych zamieszkujących województwo podlaskie, animatorów i twórców, a także ludzi nauki i edukacji. Spotkają się wszyscy ci, dla których dialog międzykulturowy stanowi istotę ich działalności, umożliwia kreatywną postawę wobec współczesnych wyzwań społecznych. Sympozjon będzie również miejscem wymiany poglądów i okazją do spotkania ludzi zróżnicowanych pokoleniowo, inaczej pojmujących współczesny świat i rolę dialogu międzykulturowego. Przedstawione referaty posłużą do opracowania i wydania publikacji pokonferencyjnej.
Poprzednie trzy edycje sympozjonów z cyklu „Warto zapytać o kulturę” dotyczyły: I — dziedzictwa kulturowego i jego znaczenia w rozwoju regionalnym, II — współpracy ludzi kultury i przedsiębiorców, zaś III Sympozjon odbył się pod hasłem „Człowiek — Duchowość — Nowoczesność”.
Dzięki tym spotkaniom powstała przestrzeń refleksji i dialogu o sprawach istotnych dla kultury, jej roli i miejsca we współczesnym świecie, kontynuowana w relacjach między poszczególnymi uczestnikami spotkań. Powstały również dwie publikacje dokumentujące omawianą problematykę sympozjonów.