Kim są aniołowie biznesu?

To osoba fizyczna, która na wczesnym etapie rozwoju przedsięwzięcia biznesowego, charakteryzującego się dużym potencjałem wzrostu wartości firmy, inwestuje w nie prywatne pieniądze. Anioł biznesu staje się udziałowcem takiego przedsięwzięcia, wspierając jego rozwój swoim kapitałem oraz doświadczeniem, wiedzą i siecią kontaktów. Anioły biznesu odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju i sprawnym funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą pokonać tzw. lukę kapitałową, która jest największą przeszkodą w rozwoju ambitnych i innowacyjnych projektów biznesowych. Luka kapitałowa to brak źródeł finansowania dla firm we wczesnych fazach rozwoju. Na tę przeszkodę napotykają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali już wszystkie prywatne środki na uruchomienie działalności, ale działają na rynku zbyt krótko, aby sięgnąć po bankowe produkty finansowe lub starać się o kapitał od inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze venture capital lub private equity. Wiele ciekawych i wyróżniających się pomysłów biznesowych zatrzymuje się w rozwoju właśnie z powodu ograniczeń kapitałowych, do końca pozostając małą firmą o zasięgu lokalnym.

W jaki sposób takie działania opłacają się aniołom biznesu?

Aniołowie biznesu inwestują tylko w takie projekty, które są w stanie zagospodarować jeszcze nieodkrytą niszę na rynku i dzięki temu przynieść w ponadprzeciętne zyski. Stopa zwrotu z inwestycji powinna wynosić ok. 30% w skali roku. (Chodzi o średnioroczną stopę zwrotu, tzn. że w pierwszych latach inwestycji Anioł biznesu może nawet tracić, ale po 5–7 latach sprzeda firmę z dużym zyskiem). To dużo, ale innowacyjne firmy w fazie startup to bardzo ryzykowne inwestycje i wiele z nich kończy się niepowodzeniem. Wysoka stopa zwrotu z jednego projektu rekompensuje nieudane inwestycje, z którymi każdy anioł biznesu się liczy.

Czy aniołowie biznesu są zainteresowani sektorem kreatywnym?

To zależy co rozumiemy pod tym pojęciem. Dla anioła biznesu każdy projekt inwestycyjny jest atrakcyjny, jeśli ma potencjał dynamicznego wzrostu. Najczęściej zostają objęte opieką anioła sektory IT i biotechnologii. Ale liczy się odkrycie niszy na rynku, czyli każda branża ma szansę.

Jak można przekonać anioła biznesu do swojego pomysłu?

Nie ma na to jednej recepty, ale na pewno pomysł na biznes powinien być bardzo dokładnie przemyślany, a następnie rzetelnie opisany w postaci biznesplanu. Najlepiej zacząć od zgłoszenia projektu w Gildii Aniołów Biznesu. Można to łatwo zrobić na naszej stronie internetowej – www.aniolybiznesu.org. My oceniamy te projekty – eksperci Gildii to ekonomiści i inżynierowie z doświadczeniem inwestycyjnym. Najlepsze udostępniamy aniołom biznesu, którzy zarejestrowali się w GAB.

Jaką mogę mieć pewność, zgłaszając pomysł, że nie zostanie on wykorzystany bez mojego udziału?

Nie każdy inwestor, który zgłosi się do naszej sieci, dostaje dostęp do projektów. Starannie sprawdzamy potencjalnych aniołów biznesu. Umowy o współpracy podpisujemy tylko z tymi, których sukcesy biznesowe nie podlegają żadnym wątpliwościom i którzy cieszą się bardzo dobrą reputacją w środowisku biznesowym.

Na jak duże wparcie finansowe może liczyć zgłaszający pomysł?

W Polsce aniołowie biznesu inwestują maksymalnie 1,5 mln zł w jeden projekt, czyli minimalnie ok. 100 tys. zł.

Czy Anioł Biznesu wspiera również organizacyjnie?

Anioł Biznesu staje się udziałowcem w spółce, w którą zainwestował. Aktywnie bierze udział w zarządzaniu nią jako członek zarządu lub rady nadzorczej. Pomysł może powstać w podmiocie niebędącym spółką, ale jeśli anioł biznesu zainwestuje, trzeba będzie powołać spółkę, najczęściej z o.o.

Na ile inwestor może ingerować w rozwój mojej firmy?

To zależy. Te sprawy reguluje umowa spółki. Z reguły anioł biznesu chce mieć wpływ na kluczowe decyzje, np. o zaciąganiu zobowiązań powyżej określonej kwoty czy o zatrudnianiu.

Jak zatem wygląda procedura kojarzenia innowacyjnego projektu z potencjalnym inwestorem?

Najpierw my, jako Gildia Aniołów Biznesu, oceniamy projekt. Najlepsze projekty udostępniamy aniołom biznesu. Jeśli anioł biznesu zdecyduje się zainwestować w dany projekt, możemy wspomóc proces negocjowania umowy inwestycyjnej dodatkowym doradztwem prawnym lub finansowym.

Ile trwa taki proces?

To bardzo indywidualna kwestia. Nasza ocena trwa średnio 2 tygodni, a decyzja anioła to kwestia indywidualna. Rozmowy trwają nawet kilka miesięcy. Nie zależy to już od nas, lecz od projektodawcy i inwestora.

Czy w sytuacji, gdy mam świetny pomysł, a nie do końca wiem, jak stworzyć dobry biznesplan, mogę liczyć na Państwa pomoc?

Nie pomagamy w pisaniu biznesplanu. Cyklicznie organizujemy szkolenia przygotowujące projektodawców do opisu projektu i prezentacji przed aniołem biznesu. Już wkrótce wirtualne kursy z tego zakresu będą dostępne na naszej stronie.

Co powinien zawierać dobry biznesplan?

Biznesplan to złożony dokument. Najważniejsze informacje, które powinny się w nim znaleźć to: opis działalności firmy, opis produktu, opis zasobów (czyli kadry i niezbędnego wyposażenia), analiza rynku i konkurencji, analiza ryzyka, prognozy wyników finansowych oraz strategia marketingu i sprzedaży. Rejestracja projektów w naszym systemie ułatwia przygotowanie i złożenie biznesplanu, ponieważ jest podzielona na odpowiednie sekcje, zgodne ze strukturą dobrego biznesplanu.

Czy anioł biznesu zastrzega sobie prawo do wyłączności inwestorskiej, czy też mogę jednocześnie szukać dodatkowych źródeł finansowania?

Umowa spółki określa strukturę właścicielską. Nie można jej zmienić, jeśli nie zgodzą się na to udziałowcy. Dodatkowe źródła finansowania, np. w postaci kredytu, jak najbardziej wchodzą jednak w grę, o ile są zgodne z finansową strategią firmy.

Na jakim etapie rozwoju mojej firmy mogę liczyć na wsparcie anioła biznesu?

Anioły biznesu inwestują w firmy na bardzo wczesnych etapach rozwoju, czyli w tzw. startupy. Są to firmy, które dopiero co powstały i nie generują jeszcze zysków, często za to przynoszą straty. Z reguły anioł biznesu jest dla nich jedynym możliwym źródłem finansowania.

Czy niezbędne są określone struktury organizacyjne, czy też zespół firmy może się dopiero tworzyć?

Projekty, które posiadają już pewne struktury i w które sami projektodawcy już zainwestowali swoje pieniądze, są zazwyczaj lepiej oceniane.

Na czym polega projekt Gildia Aniołów Biznesu?

Gildia Aniołów Biznesu to sieć indywidualnych inwestorów. Szukamy ciekawych pomysłów na biznes, oceniamy je, wybieramy najlepsze i rekomendujemy naszym aniołom biznesu. Oprócz tego organizujemy szkolenia dla przedsiębiorców i aniołów biznesu.

Czy taki projekt jest potrzebny? Nie wystarczy anioł biznesu i człowiek z pomysłem?

Niełatwo jest znaleźć dobry projekt biznesowy. Poszukiwanie takich okazji inwestycyjnych w pojedynkę jest bardzo czasochłonne i przynosi słabe rezultaty. Inwestor, który sam szuka ciekawych biznesplanów, musi liczyć się z tym, że statystycznie na dziesięć trafi się jeden warty uwagi. Sieć aniołów biznesu pomaga inwestorom filtrować projekty, dzięki czemu dostają oni do oceny te już mocno wyselekcjonowane. Oszczędzają dzięki temu czas, a co za tym idzie – pieniądze. Projektodawcy mają za to pewność, że ich projekty trafiają do sprawdzonych inwestorów. Gildia Aniołów Biznesu to projekt finansowany ze środków UE, dzięki czemu ani projektodawcy ani anioły biznesu nie płacą za nasze usługi.

Z Szefem Gildii Aniołów Biznesu, Zbigniewem Wiatrem, rozmawiali Agnieszka Gernand i Maciej Mazerant